Høyesterett i USA reiser ikke spørsmålet om webtilgjengelighet

Det ble ikke tatt noen avgjørelse i den amerikanske høyesterett rundt webtilgjengelighet. Verdens største pizzaleverandør, Domino's, ønsket å få en sak om webtilgjengelighet prøvd i Høyesterett, men slik ble det ikke.

I 1996 slo det amerikanske justisdepartementet fast at nettsteder skal omfattes av anti-diskrimineringsloven, men likevel har det pågått en debatt om at det er nødvendig med en kobling til et fysisk sted for at diskriminering skal kunne oppstå. Juridiske spissformuleringer kan virke, men det er selvfølgelig svært viktig at det er klarhet i og forståelse rundt hva som faktisk gjelder. Spesielt når søksmål kan føre til høye bøter i USA.

Saken rundt Domino's pizza har fått mye oppmerksomhet. Det er et stort selskap som helt klart bør ha råd til å arbeide med universell utforming. De har dessuten gjort store IT-tiltak og rent logisk burde det være lønnsomt og sørge for at bestillingsfunksjonen fungerer for alle.

Men likevel har en langvarig tvist pågått mellom pizzaleverandøren og en blind person som ikke kunne bruke Domino’s nettsted for å bestille pizza. Ettersom Høyesterett ikke tar opp saken vil den bli avgjort i Californias føderale domstol.

Partene kan selvfølgelig fortsatt velge å inngå et forlik. Sett på litt avstand er det umulig å ikke tenke på hva det ville koste å fikse tilgjengeligheten, i forhold til hva det vil koste å drive sak i USA, og ikke minst all bad will selskapet pådrar seg.

Personer med funksjonsnedsettelser og aktivister kan dra et lettelsens sukk, denne gangen skjedde det ingen endringer i hvordan regelverket skal tolkes. Men jeg vil hevde at spørsmålet er mye mer komplisert enn som så; denne gangen er vi tilbake der vi startet, men så lenge fokuset er på å prøve å unnslippe kravene på universell utforming er hele perspektivet forvrengt. I stedet burde aktører som Domino's heller lede vei og skape løsninger som fungerer for alle, uansett behov og forutsettinger.

Om noen få år begynner EUs Tilgjengelighetslov å gjelde for deler av næringslivet. Jeg håper vil klarer å skape bedre modeller for hvordan reglene implementeres.

Universell utforming av IKT til Høyesteretten i USA

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)