Konferanse 6. mai: La fremtidens IT-proffer lære seg tilgjengelighet!

Velkommen til sluttkonferanse i Stockholm for forskningsprosjektet, Web Accessibility in Higher Education, den 6. mai. Konferansen er gratis og Stockholms universitet står for lokalene.

Hvis EU og Norge noen gang skal klar å oppfylle kravene i EUs webdirektiv, og å oppnå et inkluderende samfunn, må de som utdanner seg til å bli utviklere, designere, UX-designere og kommunikatorer, lære seg universell utforming.

Dette burde være en selvfølge, men likevel går de fleste ut fra universiteter og høyskoler uten å ha hørt spesielt mye om hva universell utforming er, eller hvordan deres spesifikke rolle påvirkes av temaet. For bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP, er det helt avgjørende å øke kunnskapen om universell utforming i alle deler av IT-bransjen, og det er derfor IAAP driver et nordisk samarbeidsprosjekt der Funka medvirker sammen med ledende universiteter.

Å sikre at neste generasjon får med seg universell utforming helt fra begynnelsen av, er nok det mest strategisk viktige vi jobber med akkurat nå, sier Frida Sandberg, som leder arbeidet med den nordiske lokalavdelingen for IAAP, og også selve prosjektet som finansieres av Nordplus, det nordiske ministerrådets største utdanningsprogram for livslang læring.

Innenfor rammen av prosjektet har de deltakende universitetene holdt workshops i Oslo, Helsinki, og Lund (universitetsbyen i Sør-Sverige som gjør at vi også når ut til danske deltakere), delt erfaringer og diskutert ulike modeller. I tillegg har prosjektet gjennomført spørreundersøkelser og kartlagt hva slags utdanning innen universell utforming de nordiske landene har å tilby.

Prosjektet avsluttes med en stor konferanse i Stockholm hvor alle er velkomne. Konferansen gjennomføres på engelsk og er gratis.

Program og påmelding (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)