Konferanser i Oslo om smarte byer og demokrativerktøy

Bufdir arrangerer to konferanser i Oslo for alle som er interessert i universell utforming. Funka er invitert som foredragsholder på begge konferansene.

12. november arrangerer BufDir den nordiske konferansen "Inclusive Smart City", som fremhever verdien av universell utforming som en strategi for likestilling og uavhengighet, og for å øke medborgernes deltakelse i planlegging og utvikling av smarte storbyer. Funkas Susanna Laurin deltar som foredragsholder og forteller om den kommende europeiske loven om digital tilgjengelighet som inkluderer den private sektoren: European Accessibility Act.

Noen dager senere, 15. november, er det tid for BufDirs årlige erfaringskonferanse om universell utforming, med gode eksempler både fra Norge og andre nordiske land. Hovedmålgruppen for konferansen er kommuner og fylkeskommuner. Lena Drevsjø fra Funka er invitert for å fortelle om resultatene fra vår undersøkelse av digitale verktøy for medborgerdialog og hvordan disse verktøy fungerer for personer med funksjonsnedsettelser. Vi har gransket hvordan verktøyene kan gjøres universelt utformede, slik at leverandørene kan forbedre dem.

Bufdirs konferanse Inclusive Smart City 12. november (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Om den kommende europeiske loven om tilgjengelighet på Europeiske kommisjonens nettsted (på engelsk), åpnes i nytt vindu

BufDirs erfaringskonferanse om universell utforming 15. november, åpnes i nytt vindu

BufDir finansierer Funkas undersøkelse av demokrativerktøy

Kontakt