Nå gjelder EUs Webdirektiv i Sverige - men hvordan går det?

Den 23. september i år skulle alle statlige og kommunale nettsteder i Sverige, lansert etter den 23. september 2018, oppfylle kravene på universell utforming i EUs Webdirektiv (WAD) for personer med funksjonsnedsettelser. I Norge har departementet tatt sikte på at WAD skal tre i kraft 1. juli 2020.

Vi har gjennomført en enkel stikkprøveundersøkelse for å se hvordan organisasjoner som styres av loven ligger an. Resultatet er nedslående ­– vi fant fei og mangler i samtlige av de 30 nettstedene vi testet.

Med start 1. januar 2020 kommer den svenske myndigheten for digital forvaltning, DIGG, tilsvarende Difi i Norge, begynne å implementere samme type gransking som vi nå har gjort, for å sjekke status på nettsteder som omfattes av loven. Resultatet av de regelmessige granskingene skal rapporteres tilbake til EU-kommisjonen.

Men kontroll i seg selv kan aldri løse problemet ­– det er jo kunnskapen som mangler blant kravstillere og leverandører.

I land som har hatt lignende lovgivning i mange år, er det åpenbart at opplæring og veiledning er langt mer bærekraftig enn bare tilsyn som peker på feil og mangler, påpeker Susanna Laurin, Forskning- og innovasjonssjef hos Funka.

Vi håper DIGG og alle tilsvarende tilsynsmyndigheter både får mulighet og ressurser til å fokusere på å fremme kunnskap og støtte til de virksomheter som omfattas av loven.

Stikkprøveundersøkelse

Vær oppmerksom på at vi kun har gjort enkle prøver og ikke en omfattende gransking av de nylig lanserte nettstedene. Undersøkelsen sier derfor ingenting om hvor langt fra å oppfylle alle kravene et nettsted er, men bare at vi har funnet feil. Noen av feilene er mer alvorlige enn andre, men i denne undersøkelsen har målet ikke vært å finne konkrete problemer, men å vise at offentlig sektor trenger mer støtte for å oppnå et godt nivå av universell utforming på nett for alle brukere.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)