Nå kan du påvirke WCAG 2.1!

Akkurat nå har du, og alle andre som vil, mulighet til å kommentere og påvirke den neste versjonen av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Arbeidsgruppen ønsker kommentarer og forbedringer til det som kommer til å bli WCAG 2.1. Les det siste utkastet nå, og kom med dine innspill senest 12. januar.

Det norske lovverket innen universell utforming av IKT er en del av en langsiktig prosess for å heve nivået av universell utforming i samfunnet generelt. Dette innebærer at lovverket jevnlig videreutvikles, noe vi så senest i fjor sommer da utdanningssektoren også ble omfattet av loven. Neste steg vil antagelig bli at EUs direktiv om av nettsider og mobilapplikasjoner blir en del av underlaget for forskriften. Ettersom dette direktivet skal peke videre på den harmoniserte standarden EN 301 549, som igjen er tenkt å referere til WCAG 2.1, vil antagelig WCAG 2.1 indirekte bli et underlag for det norske lovverket.

Ved å gi dine tilbakemeldinger til WCAG 2.1 allerede nå vil du sikre de nye kriteriene blir så bra som mulig, det er jo mye bedre enn å være etterpåklok, sier Torbjørn Helland Solhaug, seniorkonsulent innen brukeropplevelse og universell utforming hos Funka.

De nye suksesskriteriene i 2.1 handler om synsnedsettelser, kognisjon og mobile grensesnitt. Det som handler om mobile grensesnitt har fått mest oppmerksomhet, ettersom den harmoniserte EN-standarden som Webtilgjengelighetsdirektivet peker på kommer til å oppdateres med nye krav for apper. Dette arbeidet gjøres parallelt, i en særskilt arbeidsgruppe for ETSI, men hele poenget er at begge standardene skal bygge på samme krav.

Etter at høringstiden går ut den 12. januar presenterer arbeidsgruppen i W3C det som kalles ”Candidate Recommendation”. Under den perioden testes suksesskriteriene for å sikre at de fungerer i det virkelige liv. Resultatet kalles ”Proposed Recommendation”, som må godkjennes av W3Cs medlemmer innen standarden publiseres. Forhåpentligvis kommer dette å være klart i juni i år.

Utkast til WCAG 2.1 (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt