Nettverk og samarbeid – en flott måte å lykkes med universell utforming

Det kan være litt ensomt å ha ansvar for universell utforming. Hos mange av våre kunder møter vi entusiaster som gjør alt - og litt til - for å få informasjon og tjenester til å fungere for alle. Men det ville vært mye enklere hvis hele organisasjonen, ulike roller på ulike nivåer - inkludert ledelsen – hjalp hverandre.

Derfor bygger og driver vi nå et nettverk, der man i fellesskap kan lære av hverandre og dele sine erfaringer. Et utmerket eksempel på dette er Funkas Kommunenettverk, som vi har drevet i Sverige siden 2008. Rundt 50 kommuner møtes jevnlig og samarbeider om spørsmål rundt kommunal informasjon og universell utforming.

Ved at mange bidrar til finansieringen, blir nettverket en effektiv måte å drive kommunale spørsmål rundt kommunikasjon på. Den enkelte kommune betaler kun en brøkdel av den totale kostnaden for oppdragene. I tillegg til å dele på kostnadene, deler deltakerne også sine erfaringer og hjelper hverandre.

Nettverket jobber med et stort antall spørsmål og kommuner i alle størrelser

Gjennom årene har vi fokusert på alt fra informasjonsstruktur til forståelighet, intranett og tjenester. Det er nettverksmedlemmene som bestemmer hva nettverket skal jobbe med, og alle deltakerne får tilgang til materialet som tas frem.

Kommunenettverket er i stadig vekst og denne våren kan vi ønske Karlstad, Katrineholm, Bollebygd, Danderyd og Hammarö kommune velkommen som nye medlemmer i kommunenettverket.

Lisbeth Malmström ser med spenning frem til å dra nytte av fordelene som nettverket skaper.

Vi ser frem til å delta i nettverket og utveksle erfaringer med andre kommuner. Vi har tross alt det samme oppdraget, men noe ulike måter å ta tak i det på, så det skal bli veldig verdifullt å høre hvordan andre kommuners tanker rundt IKT og hva dere på Funka gjør. Både vårt eksterne nettsted og vårt intranett «Solsidan», er i stor grad basert på informasjonsstrukturen som Funka har utviklet sammen med nettverket.
Medlemmene i Funkas Kommunenettverk er svenske kommuner og naturlig nok er det ofte spesifikke svenske temaer vi arbeider med. Likevel er det mye i selve nettverket som er universalt, og det ville overraske meg om de samme behovene ikke finnes i Norge, sier Frida Sandberg, prosjektleder for Funkas Kommunenettverk.

Ønsker du mer informasjon om Funkas kommunenettverk, eller kanskje komme til et av nettverkstreffene for å oppleve hvor givende det er, da er det bare å kontakte oss!