Opprop for økt fokus på FN-konvensjonen

Ti EU-parlamentarikere med ulike politiske bakgrunner og ni europeiske brukerorganisasjoner krever en ny struktur innom EU-kommisjonen.

For å kunne overholde EUs forpliktelser knyttet til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, bør EUs enhet for funksjonshemmede plasseres rett under generalsekretariatet. Det mener paraplyorganisasjonen European Disability forum, EDF, og flere andre europeiske organisasjoner.

Den nominerte kommissæren med ansvar for likestilling, Helena Dalli, er ansvarlig for å gjennomføre FN-konvensjonen. Enheten ansvarlig for spørsmål knyttet til funksjonshemminger må derfor være under hennes direkte tilsyn og nært knyttet til alle relevante problemstillinger, sier Yannis Vardakastanis, generalsekretær i EDF.

Bakgrunnen er at EU, som den første regionale organisasjonen, har undertegnet FNs konvensjon, som er juridisk bindende. Arbeidet med å gjennomføre konvensjonen utføres av enheten for funksjonshemmede, som gjennom årenes løp enten har tilhørt enheten juridiske spørsmål og likestilling, samt enheten for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering. Ettersom konvensjonen omfatter så mange forskjellige områder er det, ifølge de som står bak oppropet, praktisk umulig å gjennomføre det.

En sentralt plassert enhet for funksjonshemmede vil være både logisk og ønskelig, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka. Dels handler spørsmål rundt funksjonshemminger om alle aspekter ved livet, og for det andre ville det med all sannsynlighet underbygge de politiske beslutningene som fattes.

Den foreslåtte forflyttingen vil ifølge de undertegnede styrke enheten for funksjonshemmede i form av økonomi og ansatte, samt skape et horisontalt perspektiv som er nødvendig for å styrke rettighetene til de 80 millioner europeerne som har noen form for funksjonsnedsettelse.

Opprop om å flytte EUs enhet for funksjonshemmede (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Erik Lanne

Tittel: Forskningskoordinator og kommunikator

erik.lanne@funka.com (Erik Lanne)

+46 8 555 770 84 (Erik Lanne)