På høy tid å ordne PDF-dokumentene dine

Du er ikke den eneste som sitter på en haug med PDF-dokumenter som ikke alle kan lese/få opplest. Vi kan sikre at dine PDF-dokumenter følger gjeldene lovkrav, men viktigst av alt – at de tilgodeser alle menneskers ulike behov og forutsettinger.

Vi er overbevist om at du som redaktør eller kommunikator har mer nytte av å lære å lage universelt utformede PDF-dokumenter fra bunnen av, slik at fremtidige dokumenter fungerer for alle. Men det er fortsatt titusenvis av dokumenter der ute som ikke fungerer for mennesker med funksjonsnedsettelser. PDF- dokumenter som er en del av hovedløsningen og som retter seg mot allmenheten skal følge kravene om universell utforming, på lik linje med et nettsted. Dette kan sikkert føles overveldende, men ikke gi opp!

Funka kan hjelpe deg med alt rundt PDF-dokumenter:

  • Vi kan kvalitetssikre universell utforming av dokumenter – send de over til oss så sørger vi for at de blir tilgjengelige for alle.
  • Vi kan granske dokumentene og rapportere tilbake hvilke feil og brudd på loven vi fant – rapporten kan du deretter levere til dine leverandører og kreve at de retter opp.
  • Vi kan kurse alle som skaper PDF-dokumenter - slik at dokumentene dere selv lager holder et høyt nivå av universell utforming.
  • Vi kan også tilby en PDF-manual hvis man heller vil lære på egenhånd.

Uansett hva du trenger hjelp med - Funka sørger for at dine PDF-dokumenter oppfyller kravene i loven. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller hvis du øsker et godt tilbud.