Sertifisering av innkjøpere

Den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, gjør for øyeblikket en kartlegging knyttet til hvilke kunnskaper og ferdigheter som må være på plass hos de som er ansvarlig for offentlige anskaffelser av universelt utformede IT-varer og tjenester.

Resultatene av undersøkelsen vil fungere som grunnlag for utformingen av en ny sertifisering av innkjøpere av universelt utformede IKT-løsninger. IAAP inviterer nå inn fagfolk innen området offentlige anskaffelser av tilgjengelig IKT, til å komme med tilbakemeldinger til innholdet som hittil har blitt utviklet i sertifiseringsprosessen.

Sertifiseringsprogrammene innom IAAP består i dag av en grunneksamen som omfatter regler og retningslinjer og en spesialisteksamen med fokus på utvikling og hjelpemidler. Å la neste steg bli en anskaffelseseksamen er både viktig og naturlig, sier Susanna Laurin, nestleder i IAAP Global Leadership Council.

Om du vil hjelpe IAAP å skape en sertifiseringseksamen for innkjøpere er du velkommen til å fylle ut en nettundersøkelse. Du får gjerne videreformidle lenken til andre som jobber med offentlige anskaffelser av universelt utformede IKT-løsninger.

Undersøkelsen pågår fram til 31. januar.

Spørreundersøkelse om sertifisering av innkjøpere (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)