Skjerpede krav til universell utforming

Nøyaktig når EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner trer i kraft i Norge er enda ikke bestemt. Forslaget er 1. juli 2019, men det er ikke fattet noen beslutning enda. Videre er det heller ikke bestemt om de skjerpede kravene også skal gjelde for privat sektor. Men at offentlig sektor får strengere krav på seg er helt sikkert.

Den viktigste forskjellen fra dagens lovverk for deg som er ansvarlig for nettsteder, ekstranett, intranett, dokumenter eller apper, er at du må publisere en tilgjengelighetserklæring. Dette betyr at du må ha full oversikt over hvor universelt utformet grensesnittene dine er. Dette kan du oppnå på flere forskjellige måter, for eksempel ved å:

  • stille krav til dine leverandører
  • granske løsningens universelle utforming
  • kurse dine ansatte

Det er ofte nødvendig å gjennomføre en kombinasjon av disse tiltakene.

Krav

Det er viktig å stille krav til leverandørene. Men du må gjøre mer enn bare å håpe på at de oppfyller kravene. For å være på den sikre siden må du enten be leverandøren dokumentere at kravene faktisk er oppfylt, eller kontrollere at det stemmer.

Gransking

Ved å granske status på universell utforming vil du naturligvis få den informasjonen du trenger for å kunne publisere en tilgjengelighetserklæring. Men dette er et øyeblikksbilde som kjapt kan endre seg når nettstedet oppdateres. For at grensesnittene skal opprettholde, eller forbedre sitt nivå av universell utforming, må du gi medarbeiderne dine verktøyene de trenger for klare jobben - for eksempel gjennom opplæring, instrukser og manualer.

Kurs

Intern kompetanse om universell utforming er helt nødvendig for å kvalitetssikre, teste og forvalte grensesnitt som fungerer for alle. Jo mer organisasjonen din klarer på egenhånd, desto bedre kan dere jobbe med universell utforming. Det vil være vesentlig mer ressurseffektivt å gradvis lære opp og hjelpe dine ansatte, enn å sette din lit på ekstern kompetanse.

Vi hos Funka har hjulpet organisasjoner til å oppnå universell utforming i snart 20 år. Vi er dypt involvert i gjennomføringen av lovgivningen innen EU, og våre eksperter er medforfattere av standarden som inneholder de såkalte minimumskravene som må oppfylles for å følge loven.

La oss hjelpe deg å unngå kritikk og/eller bøter!

Kravunderlag

Revisjon mot lovkravene

Kontakt