Teksting av video - hva skjer?

Før Funkas Tilgjengelighetsdager 2020, som var planlagt til april, men ikke holdt før i november, gjorde Funka og Hörselskadades Riksförbund, HRF, (tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund i Norge) en undersøkelse rundt teksting av video på nett. Sammen ønsket vi å finne ut hvordan svenske organisasjoner forholdt seg til de strengere kravene til teksting i EUs webdirektiv.

Hörselskadades Riksförbund har sammen med mange andre aktører lenge vært pådrivere for krav på teksting, TV-programmer, på nett og i andre sammenhenger. Og helt side debatten startet, har teksting blitt ansett som dyrt, vanskelig eller komplisert. "Hvis vi må tekste alle våre filmer, vil vi ikke kunne fortsette å produsere filmer", er et argument vi har hørt for mange ganger. Er det en risiko for at kravene til teksting av video i EUs webdirektiv, resulterer i at færre bruker video som kommunikasjonsverktøy? Det vil i så fall være dypt uheldig, fordi video er en viktig og god måte å formidle informasjon på, og for mange mennesker er det mye enklere å ta til seg informasjon via video enn skriftlig tekst.

Den eneste måten å finne ut hva som skjer, er å spørre. Altså sendte vi ut en spørreundersøkelse til abonnenter av Funkas nyhetsbrev og nettverk i offentlig sektor i Sverige. Med et slikt utvalg, er det en risiko for at respondentene er mer interessert i universell utforming enn gjennomsnittet. 384 personer startet på undersøkelsen, 211 svarte på deler av den og 173 personer gjennomførte hele. Det er selvfølgelig vanskelig å trekke for vidtrekkende konklusjoner basert på undersøkelser av denne typen. Men ved å gjennomføre undersøkelsen regelmessig, håper vi fortsatt på å kunne måle en viss utvikling.

Noen interessante resultater

18 % av respondentene som startet på undersøkelsen, svarte at deres organisasjon ikke publiserer videoer. Her er det rom for forbedring, hvis offentlig sektor i Sverige ønsker å nå ut flere mennesker med sitt budskap.

Seks måneder før kravene trer i kraft, sier 70 % at de stiller krav på universell utforming når de produserer video, 14 % oppgir at de ikke tekster videoene sine. Det blir spennende å se hvordan disse svarene utvikler seg over tid.

Hva med vår bekymring for at kravene i EUs webdirektiv kan ha en negativ innvirkning?

  • 27 % sier de vil redusere sin videoproduksjon på grunn av de nye lovkravene
  • 12 % sier de vil slutte å sende direkte, eller slutte å lagre de direktesendte opptakene, på grunn av kravet på teksting
  • 2 % sier at de vil begynne å tekste direktesendinger, her gjør altså loven en positiv forskjell
  • 35 % vet ikke hvordan lovkravene vil påvirke deres direktesendinger

Vi stilte også spørsmål om kostnader ved å tekste, noe som selvfølgelig var vanskelig å svare på for mange respondenter. At svarene var så forskjellige, knyttet til hvor lang tid det tar i de tilfellene tekstingen skjer internt i organisasjonen, viser at emnet fortsatt er ganske nytt.

Teksting burde være en selvfølge

Flere internasjonale undersøkelser, som hovedsakelig handler om sosiale medier, viser at et flertall av de som ser på video, gjør det uten lyd. I tillegg gjør teksting søkemotorene i stand til å finne videoen din. Det er derfor mange gode grunner til å tekste. Dessuten er det en myte at det er dyrt og vanskelig.

I dag finnes det svært gode muligheter til å:

  • tekste kostnadsfritt automatisk
  • kombinere automatisk teksting med manuelt arbeid for økt kvalitet
  • kjøpe hele teksttjenesten fra profesjonelle aktører for perfekt resultat

Hvilket alternativ du velger, kan avhenge av mange ting. Men det er ingen grunn til å slutte å produsere video eller ikke å tekste den.

Resultatet av spørreundersøkelsen rundt teksting 2020 (på svensk), PDF (358 kb), åpnes i nytt vindu

Hörselskadades Riksförbund i Sverige (tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund i Norge) har praktiske tips for deg som ønsker å tekste selv (på svensk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)