Tre spørsmål til Alf Lindberg

Tre spørsmål til Alf Lindberg, Interessepolitisk ombudsmann ved Hörselskadades Riksförbund, HRF (tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund), som lyktes med å få et symbol for skrivetolking vedtatt av Swedish Standards Institute, SIS (tilsvarende Standard Norge).

Hvorfor er det så viktig å ha et symbol for skrivetolking?

Å få det talte ordet tekstet i samtid, gjør at hørselshemmede kan være delaktige i mange sammenhenger, der du ellers ville være helt ekskludert. Forelesninger, videomøter, foreningsmøter, tv-sendte pressemøter, nettbaserte rådsmøter - det finnes mange bruksområder. Et standardisert symbol gjør det enkelt å synliggjøre at skrivetolking finnes.

Hvordan arbeider HRF for å sikre at symbolet aksepteres internasjonalt?

Skrivetolking er også på frammarsj internasjonalt. Neste steg er å få symbolet akseptert av de internasjonale standardiseringsorganisasjonene, CEN/CENELEC og ISO. Det at symbolet kombinerer en snakkeboble med et tekstsymbol, gjør at det fungerer overalt.

Hva er det viktigste spørsmåletet for HRF akkurat nå?

Pandemien har vist oss at universell utforming på nett må forbedres på mange områder. Teknologien som finnes er bra, men den må brukes - helsevesenet må bruke Chat og videokonsultasjoner. Offentlig informasjon, som for eksempel pressemøter, må tekstes i samtid og riksdagen (tilsvarende Stortinget) og andre demokratiske forsamlinger, må tekste sine direktesendinger.

Nytt symbol for skrivetolking, på initiativ fra Hørselshemmedes Riksforbund i Sverige (svensk tekst), åpnes i nytt vindu