Tre spørsmål til David Berman

Tre spørsmål til David Berman, Berman Communication, Canada.

Du snakker ofte om "ekstreme brukere", hva menes med det begrepet?

Jeg husker at jeg tok det opp på Funkas Tilgjengelighetsdager: "Når vi designer for ytterligheter, gir det fordeler for alle." Og det er faktisk sånn: Når vi ser på inkluderende design som en delmengde av brukeropplevelsen, får vi en velfortjent bonus i form av universell utforming. Resultatet er bedre brukeropplevelse for alle - og bedre forretningsresultater - samtidig som kostnadene reduseres. Med denne tilnærmingen trenger vi ikke å gi slipp på noe, for å oppnå universell utforming.

Jeg har jobbet med selskaper og myndigheter på fem kontinenter, og nesten alle team er bekymret i begynnelsen. De tror at det vil bli dyrt og tidkrevende, og at resultatet risikerer å miste sine finesser. Det er en reell risiko, hvis du ikke vet hvordan du skal nærme seg emnet. Men når jeg forteller dem at jeg også var bekymret i begynnelsen, så pleier de å bli roligere. Hvis en fargeblind grafisk designer kan lykkes med universell utforming, så kan de også klare det!

Hva er viktigst for at kundene dine skal kunne oppnå inkluderende design?

Vi starter alltid med strategi. Mitt kjernespørsmål er dette: "Hvordan vet vi når vi har lyktes?" Alle involverte må bli enige om et detaljert og presist svar på det spørsmålet. Da kan vi begynne å skape en fantastisk løsning.

Hvis du støter på en konflikt mellom designmål og universell utforming, hvordan løser du det?

Når det virker som at det er en konflikt mellom designmål og kravene om universell utforming, går vi tilbake til målbare mål (se ovenfor!) og ofte oppdager vi at det ikke er noen konflikt i det hele tatt ...eller at indikatorene må justeres. Hvis det virkelig finnes en teknisk konflikt, henvender vi oss til målgruppen og velger løsningen basert på resultatene av brukertester Til syvende og sist handler det om brukerne og deres opplevelse.