Tre spørsmål til Jan Lundin

Tre spørsmål til Jan Lundin, daglig leder hos Funka.

Påvirker de skjerpede lovkravene på universell utforming Funkas marked i noen grad?

Ja, endringene i markedet er store. Ettersom innlemmelsen av EUS webdirektiv nærmer seg, har også etterspørselen etter våre EU-tilpassede produkter økt enormt, både fra offentlig og privat sektor. Og organisasjoner som tidligere ikke har hatt krav på seg, trenger nå mye støtte. Vi ser at stadig flere IT-selskaper sertifiserer seg, noe som bidrar til at det blir mange flere aktører på området. Det i seg selv bidrar til å drive markedet fremover. Våre kunder får stadig mer kompetanse på tilgjengelighetsområdet. Dette gjør at de stiller høyere krav til sine leverandører, som på sikt vil føre til skjerpede kompetansekrav generelt på området universell utforming.

Hvordan ser du på den teknologiske utviklingen på området universell utforming?

Vi jobber fokusert med å automatisere og digitalisere vår spisskompetanse på områdene analyse, eksperthjelp og kurs. Vi vet at vi kan gi kundene våre enda bedre hjelp gjennom mer automatiserte tjenester og verktøy. Ved hjelp av maskinlæring, kan vi bearbeide og finslipe 20 års erfaring, til effektive tjenester som kommer våre kunder til gode.

Hva tenker du om fremtiden, hvordan vil Funka se ut i 2025?

Funka var relevante allerede for 20 år siden da vi ble grunnlagt. Vi har vært med på å drive utviklingen og de nye kravene til hva det er i dag. Vi ser at vi kommer til å bli enda mer relevante i tiden fremover, etter hvert som mer og mer digitaliseres og nye krav innføres. Stadig flere markeder og sektorer etterspør vår kompetanse. Innen 2025 vil vi kunne tilby våre kunder enda flere tjenester, både i og utenfor EU.