Tre spørsmål til Joachim Henstad

Tre spørsmål til Joachim Henstad, salg, oversettelser og brukerinvolvering, Funka.

Du tok nylig CPACC-sertifiseringen. Hvorfor var det viktig for deg å bli sertifisert?

Jeg hadde veldig lyst til å sette kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom mange år på Funka på prøve. Selv om jeg ikke har jobbet med de tunge delene som analyser, standardisering og forskning, så har Funka alltid hatt et veldig transparent miljø, med kunnskapsutveksling på tvers av avdelingene. Jeg var klar for test – trodde jeg ...

... for jeg trengte ikke å grave dypt i sertifiseringsinnholdet, før jeg forsto at jeg ikke var utlært, by far. Kapitlene rundt WCAG, målgrupper og hjelpemidler gikk greit å fordøye. Kapitelene om lover og regler i ulike land, metoder og statistikk lot seg også fordøye, men mer som en drøvtygger – jeg klarte å svelge stoffet, men jeg måtte tygge på det én gang til for at det skulle sitte.

Men det harde arbeidet bar frukter. For på selveste julaften, klokken 23:07, fikk jeg e-post fra IAAP om at jeg hadde bestått prøven – for en julegave!

Er etterspørselen på sertifiseringer innen universell utforming større?

Helt klart! Den stadig økende etterspørselen på våre forberedelseskurs, både til CPACC og WAS-sertifiseringen, gjenspeiler et marked som er mer bevisst verdien av å besitte og kunne skilte med kompetanse på området universell utforming.

Fra et demokratisk perspektiv burde alle sertifisere seg. Kunnskapen du tilegner deg gjennom sertifiseringen, vil jeg tro er en øyeåpner for mange. Universell utforming blir ikke bare lovpålagte krav som skal følges, men lovpålagte krav som skal følges for at naboen som har en alvorlig synssvekkelse skal kunne levere selvangivelsen digitalt og for at du og vennen din i rullestol fritt skal kunne velge hvilken kafe dere møtes på, uten å måtte sjekke tilgjengeligheten på lokalet først.

Fra et forretningsperspektiv vil det å sertifisere de ansatte gjøre at du og ditt selskap blant annet stiller sterkere når markedet etterspør tjenester og støtte rundt universell utforming. Egentlig er det jo ganske kult at det ligger lønnsomhet i å være real.

Hva syns du er mest spennende på omradet universell utforming akkurat nå?

Det som jeg syns er mest spennende akkurat nå, er EUs webdirektiv (WAD) og de utvidede retningslinje WCAG 2.1 som kommer i kjølvannet av direktivet. Jeg er veldig nysgjerrig på gjennomføringen i Norge. Dagens lov rundt universell utforming dekker både offentlig og privat sektor, mens WAD i utgangspunktet bare omfatter offentlig sektor. Det virker helt urimelig å ha ett sett med lover for en sektor og ett sett for en annen, men som sagt – det er spennende å følge utviklingen her. Mest sannsynlig er direktivet og de nye reglene på plass i norsk regelverk i løpet av 2022.

CPACC-sertifisering - Forberedelseskurs

WAS-sertifisering – Forberedelseskurs

International Association of Accessibility Professionals: IAAP, åpnes i nytt vindu