Tre spørsmål til Lars Qvart

Hva bør man tenke på når det gjelder kriseinformasjon?

Hvis jeg får komme med tre råd, er det første ikke å glemme dine egne ansatte. Den interne kommunikasjonen er minst like viktig som den eksterne. Sørg for at dine ansatte kjenner til all informasjonen som finnes i organisasjonen din. Da føler de seg både tryggere og mer delaktige. Hvis krisen drar på, er det de som kommer til å være dine budbringere. For det andre, ha en jevn informasjonsflyt. Selv om det ikke er noe nytt å fortelle, fortell i det minste det. Gi beskjed om når du tror at neste informasjon kommer, eller når du kan besvare et visst spørsmål. Det bidrar til å skape trygghet for din kommunikasjon. Til slutt synes jeg du bør tenke på målgruppene dine. Vi er gode til det i hverdagen, men det hender vi glemmer det i krisesituasjoner. Hvilke er dine målgrupper, hvordan når du dem best og hva er deres behov? Differensier kommunikasjon for å gjøre den så effektiv som mulig i forhold til målgruppen. Og hva slags forhold har du til de ulike målgruppene? Stoler de på deg? Har de vært i lignende situasjoner før? Som vanlig gjelder det at jo mer detaljert kunnskap du har om de ulike målgruppene, desto mer effektiv blir kommunikasjonen din.

Hvordan balansere man hastighet opp mot universell utforming i en krise (om nødvendig)?

Jeg må absolutt velge hastighet. Å være rask ut med informasjon er en av hjørnesteinene i krisekommunikasjon. Hvis du er rask i begynnelsen skapes det rom for å hjelpe de med spesielle behov.

Hvordan jobber dere i det svenske skatteverket med kriseinformasjon i forhold til personer med lese- og skrivevansker?

Vi har ingen spesiell krisekanal. Stort sett bruker vi de samme vanlige kanalene. Det vil si at hvis du for eksempel har problemer med å lese, eller hvis du har et annet behov, så blir du først henvist til skatteopplysningen. Der får du muligheten til å snakke med en person. Vi har veletablerte prosedyrer for å alltid holde de som jobber på skatteopplysningen oppdaterte om alt som skjer i etaten. Nå er de fleste av våre kriser som rammer enkeltpersoner, som COVID-19, ganske saktegående hendelser. Vi anser at man har tid til å ringe skatteopplysningen eller besøke et servicekontor.