Tre spørsmål til Samantha Evans

Tre spørsmål til Samantha Evans, ansvarlig for sertifisering hos den internasjonale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP

Hvordan påvirker profesjonell sertifisering bransjen som jobber med universell utforming?

Sertifisering gir fordeler for både selskaper og organisasjoner, samt for eksperter på universell utforming. Bedriftene kan bli mer synlige ved at de viser engasjement, og ved at de investerer i kontinuerlig faglig utvikling innen universell utforming blant de ansatte gjennom å IAAP-sertifisere de.

Eksperter på universell utforming kan vise til verifisert kompetanse som oppfyller internasjonale standarder, både i form av ferdigheter og kunnskap. Når sertifiseringen supplerer CV-en med erfaring, illustrerer den den enkeltes engasjement og faglige interesse for inkludering og likebehandling.

Hvor mange er sertifisert for øyeblikket?

Våre sertifiseringsprogrammer vokser raskt, til tross for COVID-19. Det er nå 1567 CPACC-sertifiserte i 58 land. Nesten 500 personer har sertifisert seg med CPACC det siste året, den raskeste veksten siden programmet startet for fire år siden. Sertifisering omfatter politikk, strategi, lovgivning, funksjonsnedsettelser og menneskerettigheter. Det er 512 WAS-sertifiserte i 32 land, her ser vi en rask økning alt ettersom behovet for kvalifiserte eksperter på universell utforming fortsetter å vokse hver dag, ikke minst innenfor EU. Det er morsomt å se hvordan flere og flere stillingsannonser nevner CPACC og WAS som meritterende kvalifikasjoner, vi har dokumentasjon fra et dusin land og mange hundrevis av annonser.

Hva er neste steg i serien av sertifiseringer som IAAP tar frem?

Våre neste IAAP-sertifiseringsprogram vil fokusere på bygd miljø og dokumenter. Vi forventer at interessen blir svært stor, spesielt gitt kravene til universell utforming av dokumenter i EUs webdirektiv. COVID-19 har økt interessen for og bevissthet rundt universell utforming av IKT, ved å fremheve det digitale skillet. Vi er stolte av å se våre sertifiserte eksperter kurse, gi råd og argumentere for å fremme bevissthet og økt kunnskap om universell utforming og inkludering rundt om i verden.