Universell utforming av IKT til Høyesteretten i USA

En blind person stevner en pizzaleverandør ettersom nettskjemaet for å bestille pizza ikke er universelt utformet. Domstolen slår fast at dette er diskriminering og pålegger pizzaleverandøren å utbedre den bristende universelle utformingen. Så langt er tiltakene ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Men, i stedet for å sørge for at de digitale grensesnittene fungerer for personer med nedsatt syn velger i stedet pizzaleverandøren å drive saken til den amerikanske Høyesterett, HD.

Ja, det handler naturligvis om USA. Domino´s Pizza har fått svært stor oppmerksomhet for sin minimale vilje til å utbedre sine brister med tanke på universell utforming på nett. Den spontane tanken er at dette mildt sagt er bak mål. Det må jo bli vanvittig mye dyrere å drive rettsprosessen enn å fikse nettsiden? Dessuten får de jo så mye negativ omtale.

For å forstå hva som ligger bak Domino´s og de bransjeorganisasjoner og andre som har stilt seg bak selskapets tiltak er det viktig å forstå i hvilken sammenheng dette intreffer.

Når drivkraften ikke er økt universell utforming

USA er på mange måter et foregangsland med tanke på rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Men de siste årene har antallet stevninger med tanke på nettopp universell utforming av IKT nærmest eksplodert. Det er et lite antall jurister som ligger bak det store flertallet føderale prosesser. Majoriteten av tilfellene ender med at partene gjør opp gjennom et forlik, noe som innebærer at store summer penger bytter eiere, men dessverre resulterer det oftest ikke i noen forbedring av universell utforming.

USA har lovkrav om universell utforming av IKT på flere nivåer, og regelverket skiller seg ut mellom ulike stater. Men på føderalt nivå handler det om Americans with Disabilities Act, ADA. Det er en rettighetslov som ikke i seg selv peker på nøyaktig hva som kreves for å oppnå et godkjent nivå av universell utforming på nett. Der er heller ikke en selvfølge om hvilke alternativer som kan anses som rimelige rent juridisk (eksempelvis å tilby telefonservice for personer som ikke kan håndtere nettsiden). Tolkningsmulighetene er mange.

Det finnes av naturlige grunner et stort marked for eksperter på universell utforming i USA, men dessverre finnes akkurat det samme kvalitetsproblemet som i Europa. Mange utgir seg for å kunne mer enn de faktisk kan. Resultatet blir at organisasjoner som anser seg å ha satset på universell utforming likevel vil bli stevnet, noe som naturligvis gjør at de føler seg lurt. Flere av våre kollegaer i USA vitner om en oppgitthet blant sine kunder: ”det spiller ingen rolle hva vi gjør eller hvilken standard vi følger, personer med nedsatt funksjonsevne er likevel aldri fornøyde og til slutt havner vi i retten eller tvinges til å betale erstatning.”

Vi vet jo at det perspektivet ofte grunner i kunnskapsmangel. Men man bør nok ha en viss forståelse for at personer som har hatt den opplevelsen ikke er spesielt sugne på å jobbe med universell utforming igjen.

Jeg har ingen innsikt i hvordan Domino´s Pizza resonnerer. Å aktivt velge ikke å sikre at alle mennesker kan benytte ens digitale kanaler er både støtende og idiotisk. Men jeg kan gjette at de vet nøyaktig hva de driver med. Som stor aktør vil de peke på uklarheter i loven og få frem tydelige, presedenssaker.

Det skal bli spennende å se om USAs Høyesterett, Supreme Court, tar opp saken. Ikke minst med tanke på at EU samt også Norge innen noen år vil ha lovkrav som dekker deler av kommersiell sektor.

Domino's Pizza er verdens største internasjonale pizzaleverandør. Deres 16 000 butikker leverer 3 millioner pizzaer om dagen.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)