Webinar om den Europeiske Tilgjengelighetsloven 6. november

Før Norge har rukket å implementere EUs webdirektiv, kommer neste EU-lov på området universell utforming på nett. Den europeiske Tilgjengelighetsloven dekker visse produkter og tjenester i privat sektor, og i likhet med webdirektivet, vil Norge bli omfattet av loven - bare litt senere enn EU.

Velkommen til Funkas Fredagswebinar den 6. november klokken 13.00. Temaet er den Europeiske Tilgjengelighetsloven, hvem som berøres og hva kravene innebærer. Webinaret er på engelsk.

Meld deg på webinaret her

Den europeiske Tilgjengelighetsloven stiller krav til digital universell utforming i hele verdikjeden: produsenter, autoriserte representanter, importører og distributører av produkter og tjenester omfattes av loven. I tillegg gjelder kravene til universell utforming for offentlige anskaffelser av produkter og tjenester som omfattes av loven.

Blant produktene som loven omfatter, finner du blant annet datamaskiner, smarttelefoner, e-bøker og selvbetjeningsautomater. De berørte tjenestene omfatter banktjenester, billettsystemer og netthandel.

Kontakt

Charlotta Elliot Wikberg

Tittel: Kurs- og konferanseansvarlig

charlotta.wikberg@funka.com (Charlotta Elliot Wikberg)

+46 8 555 770 63 (Charlotta Elliot Wikberg)