Månedens tips - juni: skriv forståelige lenker

Hva ville internett vært uten lenker? I hvert fall ikke noe nett ... Lenker på internett kan føre oss dit vi vil, eller til et helt annet sted. Noen ganger blir vi lurt av et klikkagn, andre ganger klikker vi feil og blir skuffet. Dette er kanskje irriterende, men ikke et særlig stort problem. De store problemene oppstår når lenkene ikke kan forstås eller håndteres. Dårlige lenker risikerer å ekskludere brukere fra innholdet.

For at skjermleserbrukere skal finne lenker på en side, har hjelpemiddelet en smart funksjon som lister opp alle lenkene for dem. På denne måten får blinde og personer med alvorlig synssvekkelse en oversikt over de ulike lenkene og kan dermed forstå strukturen på nettstedet. Alternativet er å navigere seg gjennom alle lenkene med hjelp av Tab-tasten, i håp om å finne den rette – dette er verken praktisk eller spesielt morsomt. Derfor er lenkelisten den vanligste og mest effektive navigeringsmåten for skjermleserbrukere.

Men listen inneholder kun lenker og ikke teksten rundt. Derfor er det vktig at du som redaktør sørger for at de er forståelige, selv når de er tatt ut av sammenhengen.

Bør jeg velge les mer, klikk her eller til rapporten?

Hvis lenken ikke beskriver hvor den leder, vil det være helt umulig for blinde og personer med alvorlig synssvekkelse å finne frem. Men det blir også mye vanskeligere for andre. I våre brukertester ser vi at personer med lese- og skrivevansker, konsentrasjons- eller kognisjonsvansker, liten teknologierfaring og visse eldre brukere, nøler når de møter på utydelige lenker. Når brukeren begynner å tenke "Hva skjer om jeg klikker her?", da har noe av det lure ved å lenke til noe delvis gått tapt.

Unngå derfor å skape lenker som kun heter "les mer" og lignende – de sier ingen ting om hva som venter meg når jeg klikker på dem.

For at en blind person eller en med alvorlig synssvekkelse skal få best mulig oversikt, er det bra hvis lenken starter med nøkkelordet. I slike tilfeller trenger ikke brukeren å få hele lenken opplest for å avgjøre om lenken skal klikkes på.

Sommerværet – les alt om hvordan været blir i sommerferien din

er mer effektivt enn

Les alt om hvordan sommerværet blir i sommerferien din

Det gjelder ikke bare for skjermleserbrukere, men også for brukere som leser med øynene.

En annen viktig ting å tenke på er konsekvens. Dette er en grunnleggende regel for universell utforming på nett generelt. Men når det gjelder lenker er det to ting du må huske på:

  • Lenker som fungerer likt skal være likt utformet, slik at brukeren lærer seg å identifisere dem.
  • Lenker som leder til samme mål skal ha samme navn.

Du gjør det også enklere for alle brukere om du i lenken forteller:

  • om den leder bort fra nettstedet
  • om den åpner et annet format enn HTML, for eksempel et PDF-dokument
  • hvor stort dokumentet er

WCAG 2.1:

2.4.4 (AA)
2.4.9 (AAA)
3.2.3 (AA)
3.2.4 (AA)