Månedens tips – april: Animasjoner for alle

Videoer og animerte budskap er en del av hverdagen vår på nett og i våre ulike sosiale medier. Bevegelig bilde vekker brukerens interesse og kan formidle en følelse på en helt annen måte enn hva et statisk bilde eller en tekst kan gjøre. Bruk av bevegelig bilde kan også være en god løsning hvis du ønsker å tilby brukerne dine en alternativ måte å ta til seg informasjon på. Vi er alle forskjellige og har ulike preferanser knyttet til hvordan vi tar til oss innhold.

Her gir vi deg tre tips til hvordan du kan inkludere flere når du arbeider med animasjoner:

1 Tilby alternativ

Sørg for at animasjonen gjengir samme informasjonen til brukerne dine, både visuelt og med lyd - da vil mange flere forstå ditt budskap. Blinde og personer med alvorlig synssvekkelse (tidligere sterkt svaksynte), trenger å få det som vises - men ikke høres - i animasjonen forklart med ord, gjennom så kalt synstolking. Synstolking fomidler det som skjer ("døren åpnes"), og den kan også lese ut tekst som er skrevet på tekstflater i selve animasjonen. Tekstopplesing i animasjonene kan også gagne personer med lese- og skrivevansker. Gjengi følelser og visuelle uttrykk ved å for eksempel bruke en omsorgsfull fortellerstemme. Ønsker du et enda mer følelsesladet utrykk, kan du legge til musikk og subtile lydeffekter. Kontroller imidlertid at bakgrunnslyden ikke forstyrrer talestemmen.

Teksting av animasjoner er nødvendig for at døve og hørselshemmede skal kunne dra nytte av innholdet. Det kan også være til hjelp for personer som for eksempel har norsk som andrespråk. Teksting er også bra på steder der man enten ikke kan eller ønsker å ha lyden på, for eksempel på et bibliotek.

2 Ha tilstrekkelige kontraster

Gode kontraster i animasjonen kommer ikke bare synshemmede til gode, det tar seg også flott ut i mobilvisning. Ofte bruker vi mobilen utendørs eller i skiftende lysforhold. I slike situasjoner kan man slite like mye som synshemmede gjør med å se og forstå innholdet på skjermen. Sørg derfor for å ha tilstrekkelige kontraster på tekst og viktige grafiske elementer. Ta sikte på en kontrastverdi over 4,5:1 for tekst og 3,0:1 for grafikk. Du kan enkelt sjekke kontrastene selv med forskjellige verktøy. Et eksempel på et slikt verktøy er Color Contrast Analyzers fra Paciello Group som er gratis å laste ned og bruke.

Informasjon om og nedlasting av kontrastverktøyet, Color Contrast Analyser (på engelsk), åpnes i nytt vindu

3 Tenk på tempoet

Kontroller at animasjonen holder et tempo som gjør det mulig for brukerne å oppfatte og ta til seg innholdet. Hvis du bruker tekst i animasjonen, må du sørge for at teksten er synlig lenge nok til at personer med lese- og skrivevansker og norsk som andrespråk rekker å lese den. Hvis du er usikker på hvor lenge en tekst skal være synlig, kan du alltid teste med brukere. Få hjelp av en kollega eller venn som ser filmen for første gang - rakk de å lese alt og forsto de budskapet? Prøv å komprimer de animerte tekstene til korte, presise budskap - da blir det enklere for alle!

Gjør det mulig for brukerne å sette animasjonen på pause. Det er også lurt at animasjonen stopper automatisk etter noen sekunder. Bevegelige objekter kan føre til bilsyklignende kvalme hos personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Og hvis selve animasjonen, eller deler av den, blinker med en frekvens høyere enn 3 ganger per sekund, kan dette utløse epileptiske anfall. Disse animasjonene er ikke tillatt i henhold til WCAG 2.1, selv om de kan pauses eller deaktiveres.

Hvilke suksesskriterier og krav er koblet til animasjoner?

WCAG 2.1 AA:

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.5
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.11
2.2.2
2.3.1

Funkas tips for universell utforming

Kontakt