Månedens tips – mai: Teksting av forhåndsinnspilt video

Video er en fantastisk måte å nå ut til brukerne på. Mange foretrekker video fremfor tekst og 25 % av den voksne befolkningen sliter med skriftlig tekst. Det er derfor video er så viktig.

Men for at videoen skal fungere for flest mulig, må den være universelt utformet. Det kan handle om mange forskjellige ting, men en av de viktigste er teksting. Teksting er nødvendig for personer som ikke hører og er til stor hjelp for mange andre. Flere og flere velger å se video med lyden slått av.

Hva skal tekstes?

For at teksting skal følge Likestillings- og diskrimineringslovens krav til universell utforming på nett, må all relevant lydinformasjon være tekstet. Ikke bare tale, men også andre lyder som er viktig for forståelsen.

Om for eksempel et tog tilfeldigvis tuter i bakgrunnen under et intervju, så tilfører denne informasjon ingenting til forståelsen. Men hvis videoen handler om tog, og vi ser et tog tute, så kan det være relevant å beskrive. Helst i parentes: (Tog tuter).

Linjelengder og tidseksponering

For at leseren skal rekke å lese teksten må linjene ikke være for lange og vises lenge nok så man rekker å lese de.

Anbefalinger for linjelengder er:

  • Maks to tekstlinjer
  • Maks 42 tegn per linje
  • Maks 84 tegn totalt

Anbefalinger for eksponeringstid:

  • 1 line, minst 3 sekunder
  • 2 linjer, minst 6 sekunder
  • En tredjedels line, minst 1 sekund

Hvis du skriver nøyaktig alt som sies i videoen, vil linjene sannsynligvis bli for lange. Derfor er det viktig å komprimere og forenkle, noe som er en kunst i seg selv.

Tekstingsverktøy

Funka og Hörselskadades Riksförbund, tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund i Norge, har undersøkt ulike verktøy og metoder for teksting. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli presentert på Funkas Tilgjengelighetsdager i begynnelsen av september. Det finnes forskjellige verktøy, noen automatiske andre manuelle, noen gratis andre ikke. Mange av dem er bra, men vi liker Amara Editor, et gratis online-verktøy. YouTube sitt innebygde tekstingsverktøy er også enkelt å bruke, spesielt hvis du skal tekste videoer på engelsk, eller andre store språk som har støtte for automatisk teksting.

Det finnes mange suksesskriterier og krav knyttet til videoinnhold, men dette tipset handler kun om selve tekstingen av forhåndsinnspilt video, som dekkes av lovens krav:

WCAG 2.0 (AA)

1.2.2

Funkas tips for universell utforming

Kontakt