Universell utforming

Kjært barn har mange navn. Skal det være design for alle, universelt utformet eller inkluderende? Begrepene er viktige, men for vår del kan du kalle det hva du vil. Vi tar alltid utgangspunkt i dem som har de største problemene. På den måten skaper vi løsninger som er bedre for alle.

Difis første tilsynsrapport publisert

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har vært gjeldende en stund, og nå er også tilsynet på universell utforming av IKT i gang. Lørenskog kommune ble første nettsted ut, og vi håper dette er startskuddet for et mer fokusert arbeid for universelt utformede nettsteder!