Universell utforming

Kjært barn har mange navn. Skal det være design for alle, universelt utformet eller inkluderende? Begrepene er viktige, men for vår del kan du kalle det hva du vil. Vi tar alltid utgangspunkt i dem som har de største problemene. På den måten skaper vi løsninger som er bedre for alle.

En historisk gjennomgang

Rudolf Brynn fra Standard Norge har hjulpet oss med å lage en “historisk oversikt” over utviklingen i Norge med hensyn til Universell utforming av IKT – som for så vidt avspeiler utviklingen i samfunnet ellers.

Difis første tilsynsrapport publisert

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har vært gjeldende en stund, og nå er også tilsynet på universell utforming av IKT i gang. Lørenskog kommune ble første nettsted ut, og vi håper dette er startskuddet for et mer fokusert arbeid for universelt utformede nettsteder!

DTL og forskriften

Forskriften for § 14, som handler om universell utforming av IKT-løsninger, ble omsider aktiv 1. juli 2013. Forskriften baserer seg på de internasjonale retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), nivå AA.

Tips for universell utforming

Kostnadsfritt er bra! Vi byr gjerne på vår kunnskap. På Funkas nettsted deler vi en rekke tips for universell utforming med alle som jobber med universell utforming av IKT og i bygg og uteområder. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger,