Informasjon, web og IKT

Når vi på Funka prater om universelt utformet informasjon, tenker de fleste på internett. Men vår virksomhet rommer mye mer enn det. Både informasjonsformidling og innhold skal være universelt utformet. Digitalt eller på papir, spiller ingen rolle.

Noen eksempler:

  • Eksterne nettsteder
  • Brosjyrer, protokoller og annet skriftlig materiale
  • Interne systemer og intranett
  • Kart og skilt
  • Teknikk og hjelpemiddel, pedagogikk/brukeropplevelse og forståelighet
  • Språkspørsmål, tegnspråk og minoritetsspråk
  • Ulike format som html, PDF, skript og RIA (Rich Internet Application)
  • Ulike måter å formidle informasjon på, eksempelvis med hjelp av bilder, illustrasjoner, film eller tekst

Internett har flere muligheter til å gjøre informasjon og tjenester universelt utformet på. Muligheten til å bestille varer på nett som leveres hjem kan være til stor hjelp for personer med nedsatt motorisk funksjonsevne. For de som har vanskeligheter med å ta til seg vanlig tekst kan internett utgjøre skille mellom det å motta eller ikke motta informasjon – et opplesende hjelpemiddel kan hjelpe blinde og dyslektikere.

Men dette fungerer kun dersom nettstedene er bygd i henhold til internasjonale standarder og retningslinjer for universell utforming - da åpner internett en helt ny verden. De som ikke inkluderer perspektivet om universell utforming når de utvikler nettsteder risikerer å utestenge mange potensielle besøkende.