Anbefalinger

Funka mottar ofte vanskelige spørsmål. Det er det beste vi vet! Ofte har vi svaret med en gang ettersom vi har møtt på problemet før, og testet ut løsningene i virkeligheten. Av og til starter dette en prosess hos oss, og mange i vårt store nettverk av testpersoner, der vi i felleskap leter etter en løsning. Noen ganger må vi gå enda lengre og starte et prosjekt, der vi virkelig går i dybden på spørsmålene, for å kunne gi vel underbygde svar.

Funkas eksperter har på W3Cs oppdrag gjennomført den autoriserte svenske oversettelsen av WCAG 2.0. Våre spesialister jobber aktivt med standardisering og retningslinjer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har blant annet vært med på å ta frem den nye europeiske standarden for krav på universell utforming ved offentlige anskaffelser, EN 301549. Det er Funka som på EU-kommisjonens oppdrag utvikler målemetoden som skal brukes i samtlige EUs medlemsstater, hvis og når direktivet for universell utforming på nett blir gjeldene lovgivning.

Dette er langsiktige forpliktelser som til tider føles ganske fjernt fra behovene våre kunder har her og nå.

Våre kunder vil generelt sett ha enkle og konkrete svar. Det kan vi ikke alltid gi, for universell utforming er hverken sort eller hvitt. . Men ofte kan vi fortelle hvordan det skal være for at det skal fungere for flest mulig. Og har vi ikke svaret så finner vi det, gjennom våre forskningsprosjekt. Spør gjerne!