Hjelp brukeren når noe blir feil

Jo flere e-tjenester det er på nett, desto viktigere er vellagde skjemaer. Dette gjelder ikke bare for den tekniske konstruksjonen, men også for den pedagogiske utformingen og hvordan feilene blir håndtert. Vi har lenge stilt krav til feilmeldinger som hjelper brukeren. Men WCAG 2.0 dekker faktisk en del av dette.

Vi skal fokusere på retningslinje 3.3: Inndatahjelp: Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil.

Under retningslinje 3.3 finner vi punkt 3.3.1 som angir at ”Hvis en inndatafeil oppdages automatisk, identifiseres elementet som feilen berører, og brukeren får en tekstbeskrivelse av feilen.” Punktet nevner ingenting om omfanget av kontrollene som skal gjøres på den brukerinnmatede dataen. Men det gir et tydelig signal om at innmatede opplysninger i størst mulig grad skal kontrolleres, beskrives og markeres tydelig.

Punkt 3.3.3 angir at ”Hvis en inndatafeil oppdages automatisk og det finnes forslag til hvordan den kan rettes, presenteres forslagene for brukeren, med mindre dette innebærer risiko for sikkerheten eller formålet med innholdet.” Det betyr for eksempel at hvis en bruker mater inn”mittnavn.funka.com”, i et e-postfelt, så skal feilmeldingen ikke bare si ”Feilaktig e-postadresse” men også forklare at alle e-postadresser har et @-tegn, og at dette mangler i feltet.

Skjermdump som viser hvordan en feilmelding kan se ut. Øverst på siden er det en listevisning og forklaring av alle feil. Feltene hvor feil har oppstått er også markert.


Punkt 3.3.4: Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil) angir at skjemaer som for eksempel brukes til varebestilling, betaling, innsending av søknader, endring eller fjerning av informasjon om meg som bruker og lignende, skal gi meg mulighet til å:

 • ...angre meg
 • ...kontrollere mine opplysninger og mulighet til å korrigere feil
 • ...få en siste mulighet til å granske alle oppgaver før jeg sender inn skjemaet

Men alle tre metodene skal selvfølgelig benyttes hvis det er mulig. Dette er dessuten nyttig også ved mindre kritiske skjema.

Også punkt 3.3.5 hjelper brukeren å håndtere tjenester og skjemaer. Punktet angir at det finnes kontekstavhengig hjelp. Det betyr at det skal finnes hjelp tilknyttet tjenesten eller funksjonen der jeg som bruker befinner meg. På dette området foreslår WCAG stavekontroll i skjema.

Dette er en relativt kort overblikk over de punkter som direkte er koblet til skjemaenes feilhåndtering, men det finnes mange andre punkter som også er av interesse når vi skaper skjema og håndterer feilmeldinger. For eksempel retningslinje 3.2 - Forutsigbar ”Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter.” og punkt 3.2.4: Konsekvent identifikasjon som angir at ”Komponenter som har samme funksjonalitet innenfor en samling av websider, identifiseres på en konsekvent måte.” Det betyr for eksempel at en feilmelding skal se lik ut i samtlige tjenester på et nettsted. Tjenester skapt av tredjepartsleverandører er ikke et unntak. Feilmeldinger og skjemaer skal være konsekvent utformet og brukeren skal føle at funksjonaliteten er den samme.

Det er viktig å utarbeide interne retningslinjer for hvordan organisasjonenes egne tjenester skal se ut og fungere, samt å stille krav til leverandører. Uten slike detaljerte krav blir det umulig å oppfylle de retningslinjer og punktet som vi nevnt ovenfor. Hvis du vil ha hjelp med å utforme krav, eller få skjemaer og tjenester på ditt nettsted gransket, så er vi her for deg!

Funkas tips for universell utforming:

 • Tegnspråk, teksting og synstolking

  Vi har skrevet en liten manual om tegnspråk, teksting og synstolking. Hva er det som gjelder og når? Hvilke brukere har behov for hva? Finnes det noen unntak? Hva gjør man? Det forsøker vi å svare på.
 • Har du tenkt over typografien din?

  Typografi er svært viktig for lesbarheten til en tekst. Har du tenkt på om typografien på dine sider hjelper dine lesere?
 • Om søkemotorer og søketrefflister

  Mange av de spørsmålene vi mottar handler om søkemotorer – hvor mange bruker de og hvordan bør en bra søketreffliste se ut osv. Derfor egner jeg nok en tipsrunde til disse spørsmålene.
 • Fjern unødvendig informasjon

  Vi har tidligere snakket om statistikk fra nettstedets søkemotor. Det finnes ofte annen statistikk som kan hentes ut fra selve serveren hvor nettstedet ligger. Hvorfor fokuseres det bare på sider med høyeste besøkstallene?
 • La datamaskinen gjøre jobben!

  Lær deg hvordan datamaskinen kan gjøre jobben for deg, slik at du kan konsentrere deg om det som er viktigst – brukerne!
 • Skjema - nøkkelen til interaksjon

  Skjemaer gjør at brukerne kan utføre oppgaver på et nettsted på en selvstendig måte - forutsatt at de er tilpasset nettet som kanal.
 • Hvordan blir jeg hørt internt?

  Funkas Analyseansvarlig, Andreas Cederbom, kommer med smarte tips for å få gehør for spørsmål om universell utforming i en motstridig organisasjon.
 • Test og format

  Andreas Cederbom, analyseansvarlig på universell utforming hos Funka, om hvordan man tester og bruker PDF-dokumenter på en god måte på nettet.
 • Selv tekster trenger luft

  Nesten ingen ønsker å lese en tett og ustrukturert tekst, enten den er lang eller kort. Motiver flere til å lese det du skiver ved å gi teksten luft!
 • La de besøkende bruke bilder!

  Tips og råd rundt universell utforming kommer ikke bare fra Funka. Våre testbrukere kommer ofte med smarte forslag. Denne gangen handler det om å la bildene snakke.
 • Hjelp brukeren når noe blir feil

  Jo flere e-tjenester det er på nett, desto viktigere er det at skjemaer er godt oppbygde. Dette gjelder ikke bare for den tekniske konstruksjonen, men også for den pedagogiske utformingen og hvordan feilene blir håndtert.
 • Ti tips for et mer universelt utformet nettsted

  Denne gangen er vi ekstra rause med tipsene våre. I månedens tips for universell utforming for du hele 10 gode tips som kan hjelpe deg å nå ut til enda flere!