Skjema - nøkkelen til interaksjon

Internett vrimler av nettbaserte skjemaer. Mange organisasjoner har forstått hvor viktig det er at brukeren selv kan utføre oppgaver på nettstedet. Problemet er at skjemaene ikke alltid er tilpasset nettet som kanel.

Alt for ofte er digitale skjema nærmest en kopi av det tilsvarende papirskjemaet. Papirskjema er ikke interaktive, og må derfor inneholde alle felt som kan tenkes å være nødvendig, ut fra brukernes ulike situasjoner. Med digitale skjema er det mulig å tilpasse innholdet ut fra hva brukeren fyller inn, slik at kun relevante felt blir presentert, men det gjøres ofte ikke. Videre er det ikke uvanlig i papirskjema at brukeren må fylle inn informasjon som egentlig er unødvendig, for at mottageren skal ha reserveinformasjon å søke på i tilfelle uforståelig håndskrift. På nettet eksisterer ikke håndskrift, og dermed forsvinner behovet for slik reserveinformasjon. Det er derimot mulig å stave feil, benytte feil begrep og lignende på nettet.

Men hva må gjøres for at nettbaserte skjemaer skal bli bra? Her følger noen tips som øker sjansen for at de blir mer brukervennlige:

 • Se over hvert felt; trengs det? Kan det erstattes av data som systemet allerede kjenner til?

 • Hjelp brukeren med formater. Om det kreves at en dato fylles inn på en viss måte, kan man for eksempel erstatte tekstfeltet med en «datepicker» der brukeren velger en dato i en kalender. Dette kan komplementeres med et fritekstfelt der brukeren får hjelp av et eksempel i rett format.

 • Kontroll av inntastede verdier før innsending. Ser de rimelige ut? Dette er ikke en type kontroll som er helt sikker, men for eksempel at man kontrollerer at en persons inntastede alder ikke overstiger 110 år kan redusere antallet feil i et skjema.

 • Hjelp til med utfylling av felt. I mange tilfeller ved avsenderen hvilke data som brukeren mest sannsynlig kommer til å fylle inn. Gjør en vurdering på om disse kan listes opp for å tillate brukeren å velge i stedet for å fylle inn. Et annet alternativ er å gjøre de valg og fylle inn de alternativene brukeren mest sannsynlig vil fylle inn, slik at brukeren kun trenger å endre de om de er feil.

 • Feilstavelser, hvor mye kan man tillate og fortsatt forstå det som blir fylt inn. Google benytter teknologi som spør brukeren om hva man egentlig mener når noe virker ikke helt riktig stavet. Det er ikke mulig å vite sikkert at brukeren har stavet feil, men det er mulig å anta og foreslå. Det finnes flere ulike teknologier for dette.

 • Hva sendte jeg? Et spørsmål mange har stilt seg etter å ha klikket på knappen. Vurder om brukeren kan få en kopi av det utfylte skjemat. Skal det være mulig å redigere utfylt data, eller få en forhåndsvisning, før skjemaet forsvinner inn i mottagerens databaser.

Dette er bare noen eksempler på hva du som avsender bør tenke på for å gjøre livet til sluttbrukerne litt enklere.

Husk at bedriftens eller myndighets kontakt med brukeren/kunden/pasienten former individets oppfatning av omorganisasjonen. Det er ikke lenger nok med en positiv resepsjonist - brukeropplevelsen på nettstedet må også være god!

Funkas tips for universell utforming:

 • Tegnspråk, teksting og synstolking

  Vi har skrevet en liten manual om tegnspråk, teksting og synstolking. Hva er det som gjelder og når? Hvilke brukere har behov for hva? Finnes det noen unntak? Hva gjør man? Det forsøker vi å svare på.
 • Har du tenkt over typografien din?

  Typografi er svært viktig for lesbarheten til en tekst. Har du tenkt på om typografien på dine sider hjelper dine lesere?
 • Om søkemotorer og søketrefflister

  Mange av de spørsmålene vi mottar handler om søkemotorer – hvor mange bruker de og hvordan bør en bra søketreffliste se ut osv. Derfor egner jeg nok en tipsrunde til disse spørsmålene.
 • Fjern unødvendig informasjon

  Vi har tidligere snakket om statistikk fra nettstedets søkemotor. Det finnes ofte annen statistikk som kan hentes ut fra selve serveren hvor nettstedet ligger. Hvorfor fokuseres det bare på sider med høyeste besøkstallene?
 • La datamaskinen gjøre jobben!

  Lær deg hvordan datamaskinen kan gjøre jobben for deg, slik at du kan konsentrere deg om det som er viktigst – brukerne!
 • Skjema - nøkkelen til interaksjon

  Skjemaer gjør at brukerne kan utføre oppgaver på et nettsted på en selvstendig måte - forutsatt at de er tilpasset nettet som kanal.
 • Hvordan blir jeg hørt internt?

  Funkas Analyseansvarlig, Andreas Cederbom, kommer med smarte tips for å få gehør for spørsmål om universell utforming i en motstridig organisasjon.
 • Test og format

  Andreas Cederbom, analyseansvarlig på universell utforming hos Funka, om hvordan man tester og bruker PDF-dokumenter på en god måte på nettet.
 • Selv tekster trenger luft

  Nesten ingen ønsker å lese en tett og ustrukturert tekst, enten den er lang eller kort. Motiver flere til å lese det du skiver ved å gi teksten luft!
 • La de besøkende bruke bilder!

  Tips og råd rundt universell utforming kommer ikke bare fra Funka. Våre testbrukere kommer ofte med smarte forslag. Denne gangen handler det om å la bildene snakke.
 • Hjelp brukeren når noe blir feil

  Jo flere e-tjenester det er på nett, desto viktigere er det at skjemaer er godt oppbygde. Dette gjelder ikke bare for den tekniske konstruksjonen, men også for den pedagogiske utformingen og hvordan feilene blir håndtert.
 • Ti tips for et mer universelt utformet nettsted

  Denne gangen er vi ekstra rause med tipsene våre. I månedens tips for universell utforming for du hele 10 gode tips som kan hjelpe deg å nå ut til enda flere!