Tjene på universell utforming

Universell utforming på nett forbedrer både kunde- og brukernytte. Vi har samlet noen argumenter for universell utforming av teknikk som kompletterer det innlysende, nemlig at flere kan bruke et universelt utformet nettsted.

Enklere bygging og vedlikehold

 • Det er både rimeligere å utvikle og vedlikeholde standardtilpassede nettsteder. Kodingen går raskere, fordi man bruker mindre kode, og lange testperioder unngås.
 • Å følge standard betyr at det er betydelig enklere å gjennomføre gjennomgripende endringer på hele nettstedet samtidig. I og med at stilmalene lagres i separate dokumenter, kan man få gjennomslag på hele nettstedet ved å bruke en ny stilmal og dermed fullstendig endre struktur, typografi og farger med umiddelbar virkning.
 • Ved å følge standard og dermed splitte innhold og design, blir det enklere å tilpasse innholdet til ulike publiseringskanaler (for eksempel smarttelefoner og berøringsskjermer) eller for utskrift.
 • Ved å bygge i henhold til standard blir kunden mer uavhengig av leverandør. Det er betydelig enklere å ta over et prosjekt som følger standard.
 • Ved å bygge i henhold til standard, sikrer man nettstedet for fremtiden. I takt med at nettleserne utvikles riktig, reduseres også risikoen for at sider som ikke følger standard vises på feil måte.

Økt brukernytte

 • Universell utforming øker også nettstedets hastighet. I og med at innhold og design deles, reduseres størrelsen på sidene med mellom 40 og 70 %. Det gir raskere nedlastningstider for de besøkende.
 • Brukernytten består i at en logisk oppbygging, enkle og velstrukturerte nettsteder er enklere å bruke for alle. Brukeren får et betydelig mer positivt bilde av selskapet/organisasjonen når man raskt finner det man søker.
 • Universelt utformet innhold kommer lettere høyt opp i søketreff på Google, Bing og lignende, blant annet gjennom god bruk av overskrifter, mellomtitler og alternative tekster på bilder.

Reduserte kostnader

 • Ved å forbedre nettstedet, kan flere brukere legge inn bestillinger, kjøp og informasjonssøk via nettet. Det betyr mindre belastning på kundeservice via telefon og reduserte kostnader i forbindelse med utsendelser.
 • På interne systemer vil det være mindre behov for opplæring på intuitive og lettfattelige løsninger, og risikoen for potensielt kostbare feil begrenses vesentlig.

Bedre omdømme

 • Et universelt utformet nett eller BackOffice på en e-handelsside innebærer effektivisering av administrasjon og smidigere håndtering av innkomne bestillinger.
 • Å jobbe med universell utforming har stor goodwill-verdi for kundens egen profilering og kan brukes både i reklame og markedsføring.