Mer om universell utforming

Funka arbeider med alle typer av spørsmål rundt universell utforming. I ti år har vi vært markedsledende i Sverige på område universell utforming av informasjon, men vi arbeider også med lokaler, møteplasser, aviser i papirformat, orientering, kart og varselskilt.

Informasjon i fokus

Internettets muligheter for å gjøre informasjon og tjenester universelt utformet på er unike. For den som har problemer med å bevege seg, kan det være til svært god hjelp å kunne bestille varer via internett. For den som har vanskeligheter med å forholde seg til skrevet tekst, kan det være forskjellen mellom det å få eller ikke få informasjon, og med skjermleserens hjelp kan for eksempel blinde og dyslektikere få teksten lest opp.

Dette fungerer godt dersom nettsidene er bygget opp i henhold til internasjonal standard og retningslinjer for universell utforming; da kan internett åpne en helt ny verden. De som ikke tar med perspektivet om universell utforming når de bygger opp nettsiden sin, risikerer ofte å stenge døren for en stor del av de besøkende.

Rundt 15-20 % av befolkningen har en eller form for nedsatt funksjonsevne. Hvem har råd til å se bort fra dem?

EU har definert krav til universell utforming, og i visse land finnes det lovgivning som regulerer både hvordan næringsliv og offentlig sektor skal forholde seg til dette. Den som bygger klokt i dag, slipper å gjøre dyre endringer i morgen. Det gjelder for alle land.