Den Europeiske Tilgjengelighetsloven er publisert

Den 7. juni publiserte EU-kommisjonen den Europeiske Tilgjengelighetsloven. Loven omfatter visse produkter og tjenester i deler av den kommersielle sektoren, noe som betyr et slags paradigmeskifte i EU, som hittil bare har hatt et regelverk som dekker offentlig sektor.

Tilgjengelighetsloven er ambisiøs ved at den stiller krav til digital tilgjengelighet i hele verdikjeden: produsenter, autoriserte representanter, importører og distributører av produkter og tjenester berøres. Kravene gjelder også ved offentlige anskaffelser av produkter og tjenester som omfattes av loven.

EU går nå inn i en periode der kommisjonen kommer til å samarbeide med eksperter og medlemslandene for å utarbeide forskrifter og detaljer i lovgivningen. I tillegg vil et nytt mandat bli gitt til de europeiske standardiseringsorganene for å sikre at det finnes en harmoniserte EN-standard som kan fungere som et minimumskrav. Mest sannsynlig vil regelverket bygge på EN301549.

Noen eksempler på produkter og tjenester som omfattes av loven:

 • Datamaskiner (hard- og mykvare)
 • Selvbetjeningsautomater (minibank, billettautomat, innsjekkingsautomat)
 • Banktjenester
 • E-bøker
 • E-handel
 • Digitale grensesnitt i transportsektoren (fly, buss, tog, båt)

De som har satt seg inn i EUs Webdirektiv kan se både likheter og forskjeller, for eksempel:

 • Lovens etterlevelse vil bli overvåket av myndigheter som arbeider med konkurranse- og markedsspørsmål.
 • Det er muligheter for forbrukeren å overklage mangelfull universell utforming.
 • Medlemslandene kan bøtelegge de som ikke følger loven.
 • CE-merkingen vil bli brukt som et middel for å deklarere universell utforming på.
 • Medlemslandene må rapportere status til kommisjonen.

Hvert land har god tid på seg til å innføre loven på nasjonalt nivå. Nøyaktig når Norge innfører loven er uvisst. I EU må de fleste produkter og tjenester som omfattes av loven oppfylle kravene den 28. juni 2025. Men det er en lang liste med unntak, blant annet for kontrakter inngått før denne datoen og for produkter med en lang såkalt "økonomisk levetid"; selvbetjeningsautomater trenger for eksempel ikke å bli faset ut før etter 20 år.

Det skal bli spennende å se hvordan dette vil påvirke norsk lovgivning, men stort sett beveger EU seg nå i samme retning som Norge, samtidig som deler av det norske regelverket strammes inn.

Funka tilbyr kurs i den Europeiske Tilgjengelighetsloven for de som ønsker å lære mer.

European Accessibility Act (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)