Ett skritt nærmere den europeiske tilgjengelighetsloven!

Etter tre år med tøffe diskusjoner og mange turer frem og tilbake, kom Europa-parlamentet og Ministerrådet på torsdag 8. november endelig til en foreløpig uttalelse om Europakommisjonens forslag til en europeisk tilgjengelighetslov. Dette betyr ikke at loven er klar eller bestemt. Men sannsynligheten for at loven faktisk vil bli publisert i år, har steget dramatisk.

Samtidig beskriver flere brukerorganisasjoner loven som et dårlig kompromiss. Det stemmer at mange viktige deler ikke er inkludert i teksten som det fremgår nå. Med det sagt; lovgivningen er imidlertid fortsatt en utvidelse av de digitale tilgjengelighetsbehovene for funksjonshemmede, fra kun å gjelde nettsteder, intranett og apper i offentlig sektor, statlige og kommunale selskaper, til også å dekke deler av privat sektor.

Ingenting er ferdig før det er signert og publisert. Men det er forventet at loven inkluderer disse produktene og tjenestene:

  • Datamaskiner og operativsystemer
  • Minibanker og billettautomater
  • TV-tjenester og utstyr
  • Telefontjenester og tilhørende utstyr
  • E-bøker
  • E-handel

En ferdigstilt tekst er enda ikke publisert, så det kan bli gjort endringer. Blant annet handler det om i hvilken grad mikrovirksomheter * skal være dekket av forskriftene og hvordan nødsamtaler skal håndteres.

Noen formelle skritt gjenstår: Avtalen vil bli presentert for Coreper, Forberedende komité for Ministerrådet, bestående av representanter fra hver medlemsstat. Deretter bør teksten godkjennes av komiteen for EUs indre marked før direktivet går til avstemning i parlamentet. Når og hvis parlamentet stemmer ja, gjenstår det at Ministerrådet vedtar lovgivningen.

Vi lever i spennende tider.

Susanna Laurin
Daglig leder, Funka

*) EU definerer mikrovirksomheter som selskaper som oppfyller to av følgende tre kriterier de siste 10 årene:

  • færre enn 10 ansatte
  • Ikke mer enn 2 millioner euro i årlig omsetning
  • ikke mer enn 2 millioner euro i balansen.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)