EUs direktiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner innføres i norsk lov 1. juli 2019

Likestillings- og diskrimineringsloven vil bli oppdatert slik at EUs direktiv om universell utforming nettsteder og mobilapplikasjoner kan innlemmes i norsk lov, med planlagt oppstart 1. juli 2019. Det er ca. 9 måneder etter at direktivet trer i kraft i EU-landene. Akkurat som i EU vil personer med ansvar for grensesnitt ha 12 måneder på seg til å sikre at nye nettsteder oppfyller kravene.

Innstramming i forhold til dagens krav er:

  • Nettsteder, ekstranett, intranett, dokumenter og apper er underlagt kravene i forhold til "hovedløsningen", som er den eneste som gjelder i samsvar med dagens regler.
  • To suksesskriterier (WCAG 1.2.3 og 1.2.5) som tidligere var unntatt, gjelder etter 1. juli 2019 også i Norge. Disse kravene handler om lydbeskrivelse av forhåndsinnspilt video. Det tredje unntaket (1.2.4) fortsetter å gjelde (teksting av live video), da det samme unntaket også er inkludert i direktivet.
  • Aktørene som er omfattet av loven, skal erklære status for tilgjengelighet i en detaljert tilgjengelighetserklæring.
  • Disse aktørene vil også gi brukerne en tilbakemeldingsfunksjon og muligheten til å få informasjon i alternative format.
  • I tillegg må nettstedseieren lenke til den offisielle klagehåndteringen for sluttbrukere som ikke føler at de har mottatt et rimelig svar.

Den største endringen i dagens regler er selvdeklarasjonen, som betyr at den som er ansvarlig for nettsider, ekstranett, intranett, dokumenter eller apper, må ha kunnskap om tilgjengelighetsnivået i sine egne grensesnitt. Gjennom dette kravet regulerer lovgiveren myndighetene og kommunene for å øke proaktivitet og kunnskap - man kan ikke bare sitte og vente på å bli kontrollert.

Det kanskje mest spennende spørsmålet i Norge er om de europeiske kravene bare bør gjelde for den offentlige sektoren - som er tilfelle i EU nå - eller også kommersiell sektor. Dagens norske lov gjelder også for private aktører. Det finnes et forslag om at kravene skal gjelde for selskaper over en viss størrelse (over 50 ansatte).

Ifølge Difi bidro ingen kommersielle aktører med høringssvar under forrige høringsperiode, så derfor vil det bli gjennomfølt nok en høringsrunde denne høsten. Det virker jo helt sprøtt at ingen reagerte, noe som også understreker hvor lite oppmerksomhet spørsmål knyttet til funksjonsnedsettelser og funksjonsbarrierer får i norsk media.

Før Norge rekker å bestemme hvordan man skal håndtere næringslivet, kan den europeiske tilgjengelighetsloven allerede ha trådt i kraft. Den inkluderer private aktører og muligens vil den bli publisert under European Day of Persons with Disabilities nå i desember. Men det kan også ta lengre tid. Når det gjelder EU er det alltid lurest å ikke ta noe på forskudd.

EUs webdirektiv blir en del av norsk regelverk, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)