Implementeringen av EUs webdirektiv forsinket i Norge

Som EFTA-land kommer Norge, sammen med Island, Liechtenstein og Sveits til å implementere EUs webdirektiv, noe som innebærer økte krav i forhold til Likestillings- og Diskrimineringsloven. Men prosessen har blitt forsinket og for øyeblikket finnes det ikke noe informasjon om når implementeringen skal skje.

Forsinkelsen skyldes at flere EFTA-land ønsker lengre overgangsperioder for å implementere krav til universell utforming. I Norge fikk vi en lignende lov om krav til universell utforming på plass lenge før EU og det hadde vært naturlig å innføre det nye regelverket 1. juli 2020, for å harmonisere med allerede eksisterende deadlines. Men slik ble det altså ikke.

De andre EFTA-landene har i dag nasjonale anbefalinger knyttet til universell utforming på nett, men ingen klare juridiske krav utover generelle regler mot diskriminering.

Nøyaktig når EUs webdirektiv skal innføres i Norge er ikke kjent. Dessuten finnes det ikke noe offentlig informasjon som nøyaktig beskriver hvordan implementeringen skal skje; dagen krav omfatter private aktører, noe som innebærer at Norge må velge å enten ha to forskjellige regelverk for ulike sektorer eller å skjerpe kravene for både offentlig og privat sektor.

Vi anbefaler at man begynner å forberede seg allerede nå - for lovendringen kommer jo, før eller senere.

Sentraliserte funksjoner

En positiv nyhet er at Digitaliseringsdirektoratet, tidligere Difi, kommer til å utvikle en sentral løsning for tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon, slik at de er forberedt når direktivet innlemmes i norsk lov. I skrivende stund er det ikke klart om tjenesten vil fungere som en støtte eller om det skal være obligatorisk å bruke den. Funka har utviklet en lignende tjeneste for Digitaliseringsdirektoratet, der fokus har vært på universell utforming i selvbetjeningsautomater, som også dekkes av lovkravene.

For sluttbrukerne er det selvfølgelig en stor fordel hvis slike funksjoner er like overalt, og mindre skattepenger vil bli brukt dersom myndigheter, kommuner, skoler og legekontorer ikke trenger å utvikle sine egne maler.

Da krysser vi fingrene for at EFTA-landene – og da kanskje spesielt Norge – lykkes med forhandlingene og håper at vi snart vil ha felles regler for universell utforming på nett.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)