Difis første tilsynsrapport publisert

Difi har for første gang gjennomført et tilsyn for å kontrollere hvordan et nettsted følger Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Lørenskog kommunes nettsted ble kontrollert med hjelp av indikatorsettet som Funka har vært med å utvikle for Difi.

Det er fantastisk interessant når metoden blir testet i virkeligheten, sier Funkas daglige leder Susanna Laurin. Nå skal det bli spennende å se hvilken oppmerksomhet dette får!

En viktig del av metodikken, som bygger på samme grunntanke som Funka har anbefalt til myndigheter verden over, og i mange andre sammenhenger, er å utforme mange ulike indikatorer, men velge ut et mindre antall som kontrolleres hver gang.

En metodikk som fremmer utvikling av universell utforming

WCAG har 61 suksesskriterier, og avhengig av hvordan lovgivingen er utformet og hvordan hvert lands tilsynsmyndighet velger å jobbe kan det resultere i flere hundre indikatorer. Å kontrollere samtlige indikatorer hver gang ville altså bli veldig tid- og kostnadskrevende. Det er derfor nødvendig å velge ut et fåtall indikatorer.

På den andre siden. Dersom man alltid gransker det samme lille utvalget av indikatorer, driver man nettstedseiere og leverandører mot å fokusere bare på de mangler som vurderes, men gir blaffen i andre feil. Det driver hverken utvikling eller innovasjon, men blir lett noe bakstreversk. Dette var et problem med Kvalitet på nett, og vi har sett det i mange andre land også.

Det er her metodikkens fiffighet blir tydelig: ved i stedet å bytte indikatorer regelmessig, kan tilsynsmyndigheten med små ressurser sørge for at kontrollerte nettsteder suksessivt forbedrer alle feil og mangler. Det holder ikke å kun fikse bare noen få punkter - man må ta tak i hele problembildet. Både bestillere og leverandører må forstå og ta hensyn til samtlige indikatorer.

Én tilnærming er å jobbe tematisk, slik Difi har gjort denne gangen, og dermed sette søkelyset på vanlig forekommende problem. Det kan også være naturlig å holde kurs og foredrag eller lignende om årets valgte indikatorer, slik at flere enn bare de som kontrolleres blir oppmerksomme på fokusområdene. Men man kan naturligvis også velge hvilke indikatorer som skal kontrolleres helt tilfeldig.

Norge kan bli et foregangsland

Ettersom vi akkurat nå utarbeider en metodikk for EU-kommisjonens for å måle etterlevelse av kommende lovgiving rundt universell utforming på nett i samtlige av EUs medlemsstater, er det veldig interessant å se hvilken effekt tilsynet får i Norge, fortsetter Susanna Laurin. Tenk om Norge skulle bli ledende på dette området. Det ville vel vært et bra komplement til alle skimedaljene?

Du som vil forstå mer om hvordan og hva Difi måler, kan få bra og tydelig informasjon fra myndigheten. Hvert tilsyn vil bli publisert, og det nettsted som blir kontrollert får dessuten en muntlig gjennomgang av sitt eget resultat. På denne måten blir vurderingen ikke bare en pisk, men samtidig en gulrot og en kanal for å spre kunnskap.

Enkle tips og triks finnes helt gratis på uu-skolen på Difis nettsted.

På Funka svarer vi alltid gjerne på spørsmål om universell utforming! Om du vil få hjelp med hvordan du skal drive prosessen i din organisasjon, hvilke utdanningsinnsatser som finnes, eller helt enkelt få fortløpende støtte til å forbedre ditt nettsted slik at flere kan benytte det – ta gjerne kontakt! 

Difis tilsynsrapporter, åpnes i nytt vindu

Løsningsforslag for web (tidligere UU-skolen), åpnes i nytt vindu