Målgrupper

Man regner med at omkring 10-20 % av befolkningen i vestlige land har noen form for funksjonsnedsetting. Men det er ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne som har nytte av mer universell utforming – egentlig er det alle. Vi har alle varierende evner etter situasjon og dagsform, det er noe av det som gjør oss til mennesker.

  • Prøver å surfe med mobiltelefonen mens vi får sol i øynene eller sitter på et tog som rister. 
  • Har skadet oss og må bruke krykker, eller når den beste hånden svikter.
  • Blir eldre og syn, hørsel og motorikk forandrer seg.
  • Har mye å bære på og er stresset samtidig som renoveringsarbeid stenger rulletrappen.
  • Skal ta bussen, men bussholdeplassen er flyttet og erstattet av skilt som er vanskelig å forstå.   

Når noe er universelt utformet tenker vi ikke over det, det blir usynlig. Vi legger kun merke til det som ikke fungerer. De fleste dører åpner vi automatisk uten å tenke. Mens dørhåndtak med merkelig design gjør oss usikre. Det finnes ingen grunn til å utvikle produkter og tjenester som er vanskelige å forstå og bruke.

Det finnes mange lover og regler rundt universell utforming. Men det er langt flere grunner til å jobbe med det. Kvalitet er ett eksempel. Demokrati er et annet. Å nå flest mulig, og gi alle en sjanse til å delta i samfunnet, burde vel være en selvfølge.