Universell utforming i sosiale medier

Vi får mange spørsmål rundt universell utforming i sosiale medier. Hvordan fungerer det? Hva sier loven? Hvordan møter du kravene? Så nå har vi startet en liten serie med råd og tips, nettopp om universell utforming og sosiale medier. Bli med!

Sosiale medier og universell utforming, hva er det som gjelder?

Sosiale medier er en viktig kommunikasjonskanal for både organisasjoner og enkeltpersoner. Det er store muligheter til å skape økt tilgjengelighet i sosiale medier, men du som avsender har mindre sjanse for å påvirke grensesnittene enn du har i dine egne kanaler. I tillegg har ikke alle brukere tilgang til sosiale medier. Derfor bør du publisere viktig informasjon i en kanal som er åpen for alle, og hvor du har full kontroll på universell utforming.

Universell utforming og sosiale medier

  • Tekst i bilde

    Skal du bruke tekst i bildet, så pass på at teksten er lesbar, både visuelt og teknisk. På den måten følger du loven og du sørger for at det fungerer for alle.
  • Alternativ tekstbeskrivelse

    Bilder, illustrasjoner og filmer er viktige supplementer til tekst. Mange mennesker foretrekker visuell kommunikasjon. Men ikke alle kan se bilder, derfor stiller loven krav om at du beskriver meningsbærende bilder med en alternativ tekst. Den alternative teksten skal beskrive formålet med bildet.