Digital tilgjengelighet – lover og regler

Norge er på mange måter et foregangsland ved at vi har lovfestet krav om universell utforming til både private og offentlige virksomheter og er et av verdens mest digitaliserte land. Men hva sier loven, hva skjer når EUs webdirektiv trer i kraft og WCAG 2.0 erstattes av WCAG 2.1 og er lovlydighet tilstrekkelig for å oppnå tilgjengelighet for alle? Funka har sett at det er mange som misforstår datoene som er gjellende, mest sannsynlig er din bedrift allerede dekket av dagens lovkrav.

Lover og regler er et godt virkemiddel i kampen mot det digitale gapet, men kan vi være sikre på at gapene tettes og at alle blir inkludert om vi følger loven? Når våre eksperter gjør analyser og kommer med anbefalinger så er både eksiterende og kommende lovkrav tatt hensyn til, men viktigst av alt er brukerne!

I dette webinaret vil du få en kort innføring rundt lover og regler for universell utforming som omfatter IKT-løsninger og du får også muligheten til å stille vårt ekspertpanel spørsmål via Chat. Vel møtt!

Webinaret åpner klokken 12.30 og starter 13.00.

Kursholdere: Andreas Jacobsen og Kristian Munter Simonsen

Host: Daniel Sørensen

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)