NanoLearning – korte nettleksjoner i digital tilgjengelighet

Funka tilbyr interaktive kurs i miniformat. Få inn tilgjengelighetstankegangen på tvers av organisasjonen ved å bruke NanoLearning – korte nettleksjoner i digital tilgjengelighet.

Korte digitale leksjoner sendes ut over en lengre periode, noe som er mer fleksibelt enn å sitte og ta inn all informasjonen samtidig. NanoLearning er en effektiv måte å undervise til store grupper på. Hele organisasjonen øker sitt kunnskapsnivå, og hver enkelt lærer i sitt eget tempo.

Universell utforming er hele organisasjonens ansvar og angår oss alle, både som avsender og mottaker av digital informasjon. Men det kan være både vanskelig og tidkrevende å kurse en hel organisasjon, der aktiviteter og møter overlapper hverandre. NanoLearning er en pedagogisk metode designet for å fungere i et fragmentert arbeidsliv. Kursene er delt inn i leksjoner som sendes ut ukentlig i 7 uker til de ansatte via e-post. På denne måten blir kursinnholdet enkelt å ta til seg, og hver leksjon blir en påminnelse. De ansatte kan delta i leksjonene via PC/Mac, nettbrett eller mobil.

Kostnaden per ansatt blir svært lav og effekten på hele organisasjonen er høy.

Kursinnhold:

  • Hva er universell utforming og hvorfor er det så viktig?
  • Varierende evner og forutsettinger
  • Hva innebærer digital tilgjengelighet?
  • EUs webdirektiv
  • Enkle tips for å få din tjeneste til å bli universelt utformet 

Kursene tar også opp hva en tilgjengelighetserklæring er og hvordan tilbakemeldinger fra brukere fungerer. 

Presentasjon av NanoLearning som konsept og hvordan leksjonene fungerer, (på svensk) åpnes i nytt vindu

Funkas NanoLearning er et samarbeid med Junglemap som leverer teknologien, mens Funka leverer innholdet.

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu