Skreddersydde kurs

Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.

Kursene fokuserer på de nyeste teknikkene, i tråd med kundens behov og forkunnskaper, på området universell utforming og universell utforming når man skal publisere.

Kurset tar utgangspunkt i organisasjonens digitale miljø og /eller eksisterende nettsteder, og sørger for at kompetansen styrkes på alle områdene som er relevant for universell utforming.

Vi benyttet oss av tilbudet fra Funka om å lage skreddersøm. Det ble 4 halvdagskurs med innhold tilpasset 4 brukerkategorier ved universitetet med forskjellig innfallsvinkel til universell utforming. Gode forelesere og eksempler hentet fra vårt eget miljø, gjorde kursene inspirerende for deltagerne. Rundt 200 ansatte fikk en kompetanseheving innenfor dokumentutforming, webpublisering eller app-programmering.

Roger Riise - IT-kvalitetssjef hos Norges arktiske universitet, UIT

Eksempler på kurs som kan skreddersys etter dine ønsker:

  • Introduksjon og teknisk fordypning (hel- eller halvdags)
  • Universelt utformet publisering (halvdags)
  • Universell utforming av PDF-filer (halvdags)
  • Skriv forståelig (hel- eller halvdags)
En stor fordel med Funkas skreddersydde kurs er at nivået tilpasses deltakernes forkunnskaper. Det gjør at man får mer ut av kurset, det blir en bedre dialog og man slipper å lære noe man allerede kan. En annen stor fordel er at kurset tar utgangspunkt i ens egen virksomhet. Vi fikk muligheten til å stille spesifikke spørsmål som var relevante for vårt nettsted, vi kunne dessuten diskutere ulike spørsmål med hverandre i løpet av dagen. Dette resulterte i at vårt interne arbeid med å forbedre nettstedet, startet før kurset var ferdig. Vi kunne også, i ro og fred, gjennomgå og stille spørsmål rundt den utleverte dokumentasjonen, som har ført til at vi lett finner frem i dokumentasjonen når vi nå fortsetter vårt arbeid.

Sofia Meurk, Statens Fastighetsverk, Sverige

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)