Innlevelsesøvelser

Funka tilbyr en halv dag med innlevelsesøvelser for alle som møter mennesker med ulike funksjonsnedsettinger på jobben eller i hverdagen. Gjennom innlevelsesøvelser får deltagerne kjent på det å være funksjonsnedsatt – i virkeligheten. Vi viser deg hvordan det er å orientere seg rundt i rullestol eller som synshemmet.

Universell utforming er ofte mye teori. Gjennom selv å kjenne på når det fungerer og ikke fungerer, får deltagerne en større forståelse for hva som er vanskelig og hva som kan hjelpe personer med ulike evner.

Med hjelp av våre erfarne veiledere får du muligheten til å teste og stille spørsmål, føle på og gjøre ting du garantert aldri har gjort før!  Etter de praktiske øvelsene diskuterer vi hva funksjonshemming egentlig er, og hvilke hindringer den enkelte støter på i det omkringliggende miljøet.

Viktig for alle – nødvendig for mange

Innlevelsesøvelsene er nyttige for alle. Vi kan tilrettelegge øvelser, tilpasse diskusjoner slik at de spesifikt retter seg mot designer, vedlikeholdstjenesten og ansvarspersonene for det skapte miljøet.  Eller personer med ansvar for kundeservice og informasjon. Eller til akkurat de som trenger det aller mest.

Forkunnskaper:

Ingen

Praktisk info:

Halvdagskurs

Praktisk informasjon

Kurset holdes enten på plass hos kunde, eller i et nærliggende lokale.

Funkas egen dokumentasjon på norsk er inkludert.

Velkommen!

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)