Utdanning

Funkas kurs innen universell utforming og brukervennlighet er svært populære. Alle kurs har et standard oppsett med faste datoer hvor man kan melde seg på. Enten som enkelte deltakere eller med flere fra sin organisasjon. Vi tilbyr kurs over hele landet og gjennomfører skreddersydd for deg som kunde i dine egne lokaler, med norsk kursleder hvor nøyaktig innhold bestemmes i samråd med kunden.

Vi har kurs som retter seg mot redaktører og informasjonsmedarbeidere samt utviklere, skribenter og beslutningstakere. I tillegg tilbyr vi kurs for deg som møter personer med nedsatt funksjonsevne i hverdagen.

Funkas kurs kan kjøpes enkeltvis eller som hele serier. Vi skreddersyr gjerne en pakke som passer akkurat ditt behov.

Aktuelle kurs og seminarer

 • Grunnkurs

  Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.

 • Teknisk fordypning

  Funkas tekniske fordypningskurs er til for deg som vil lære deg mer om hvordan man faktisk gjør det for å oppnå universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig kode, går igjennom kravene, og forklarer hva som fungerer og ikke.

 • UX og universell utforming

  UX og universell utforming er kurset for for deg som jobber med grensesnitt og som ønsker å forstå hvordan UX og universell utforming hører sammen!

 • Universelt utformet publisering

  Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Du som nettredaktør har et stort ansvar for nettstedets universelle utforming.

 • Universell utforming av PDF-filer

  Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.

 • Skriv forståelig

  Universell utforming består av teknikk, pedagogikk og innhold. Et nettsted kan være teknisk perfekt med tanke på universell utforming, med samtidig utelukke et stort antall voksne personer, som sliter med å lese og forstå samfunnsinformasjon.

 • Innlevelsesøvelser

  Funka tilbyr en halv dag med innlevelsesøvelser for alle som møter mennesker med ulike funksjonsnedsettinger på jobben eller i hverdagen. Gjennom innlevelsesøvelser får deltagerne kjent på det å være funksjonsnedsatt – i virkeligheten.

Kontakt

Joachim Henstad

Tittel: Salgsstøtte og administrasjon

joachim.henstad@funka.com (Joachim Henstad)

+47 486 06 772 (Joachim Henstad)