Skriv forståelig

Universell utforming består av teknikk, pedagogikk og innhold. Et nettsted kan være teknisk perfekt med tanke på universell utforming, med samtidig utelukke et stort antall voksne personer, som sliter med å lese og forstå samfunnsinformasjon. Hva kan du som redaktør eller informasjonsmedarbeider gjøre for å gjøre det enklere for leserne?

Det er mange gode grunner til å skrive forståelige tekster. Dette er et spørsmål om demokrati og økonomi. Din organisasjon kan spare penger på at brukerne forstår det de leser. Men dette er også et spørsmål om tid.

Dersom innhenting av informasjon fungerer for personer med lese- og skrivevansker, innvandrere som sliter med språket, eller personer med kognitiv nedsatt funksjonsevne, fungerer det også for alle andre.

Informasjonsbehovet blir ikke mindre bare fordi en person har vanskeligheter med å lese og forstå.

Forkunnskaper:

Det trengs ingen forkunnskaper.

Punkter som gjennomgås i kurset:

  • Hvordan leser og forstår vi informasjonen?
  • Hvem skriver vi for?
  • Hva slags perspektiv bruker vi?
  • Hvordan strukturerer vi tekstene våre?
  • Hvilke uttrykk, begrep og vanskelige ord er viktige?
  • Hvordan informerer vi uten å skrive?

Dette er et praktisk kurs. Vi åpner også opp for teori, diskusjoner, skriveøvelser og kritikk av tekster.

Praktisk informasjon

Kurset holdes enten på plass hos kunde, eller i et nærliggende lokale.

Funkas egen dokumentasjon på norsk er inkludert.

Velkommen!

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)