Teknisk fordypning

Funkas tekniske fordypningskurs er til for deg som vil lære deg mer om hvordan man faktisk gjør det for å oppnå universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig kode, går igjennom kravene, og forklarer hva som fungerer og ikke.

Kurset vender seg mot utviklere, designere, prosjektledere og nettredaktører med grunnleggende kunnskap i HTML.

Om kurset

  • Standard og validering
  • WCAG 2.0
  • Universelt utformede lenker, menyer, skjemaer og bilder
  • Tabeller og CSS
  • Eksempler på bra og dårlige nettsteder

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i HTML og CSS, samt universell utforming kreves.

Andre måter å ta del i grunnkurset

Vi spiller inn våre nettkurs, og du som ikke har mulighet til å være med på livesendingen kan i stedet gå kurset i etterkant. Dessuten kan alle Funkas kurs skreddersys. Et skreddersydd kurs utgår fra ditt og din organisasjons behov og ønskemål, og vi gjennomfører det gjerne på plass hos dere.

Kombinere kursene

Teknisk fordypning kan du med fordel kombinere med vårt grunnkurs. Kurset kan også kombineres med et oppfølgingskurs med fokus på responsivt design, WAI-ARIA, eller andre spesifikke emner.

Grunnkurs

Skreddersydde kurs

Praktisk informasjon

Kurset holdes enten på plass hos kunde, eller i et nærliggende lokale.

Funkas egen dokumentasjon på norsk er inkludert.

Velkommen!

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)