Universelt utformet publisering

Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Du som nettredaktør har et stort ansvar for nettstedets universelle utforming. For at innholdet skal bli lesbart, og strukturert for hjelpemiddelsbrukere og brukere med ulike evner, må redaktøren ha grunnleggende kunnskap om universell utforming.

Kurset tar opp viktigheten av å publisere for alle og hvordan dette gjøres.

Kurset retter seg i hovedsak til redaktører, kommunikatører og informasjonsarbeidere som publiserer på nett.

Punkter som tas opp under kurset:

  • Universelt utformet innhold
  • Alternative format
  • Universelt utformede lenker
  • Bilder og alternative beskrivelser av visuelt innhold
  • Farger og kontraster
  • Håndtering av overskrifter, punktlister og tabeller
  • Tekstens struktur
  • Skriveregler og tips

Forkunnskaper

Vi anbefaler Funkas grunnkurs: Grunnkurs - Introduksjon til universell utforming eller lignende.

Grunnkurs

Praktisk informasjon

Kurset holdes enten på plass hos kunde, eller i et nærliggende lokale.

Funkas egen dokumentasjon på norsk er inkludert.

Velkommen!

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)