UX og universell utforming

For at ditt nettsted eller din e-tjeneste skal gjøre nytte for seg, må de besøkende forstå hvordan disse skal brukes. Hver bruker har sin egen opplevelse av grensesnittet, men opplevelsen er like viktig for alle, uansett evner og forutsetninger. Det er en risiko å skille UX fra universell utforming, ettersom begge er like viktig for helheten. Det har ingen hensikt å satse på den tekniske delen av universell utforming dersom brukeropplevelsen er dårlig. Og på den andre siden: det er svært ineffektivt å skape gode brukeropplevelser som ikke fungerer for folk flest.

Funkas kurs i hvordan UX og universell utforming hører sammen tar i bruk tydelige eksempler for å vise deg hvordan du kan oppnå design for alle. Vi gjennomgår de viktigste aspektene ut fra brukerperspektivet - alltid med kundens forutsetninger som utgangspunkt.

Kurset retter seg mot alle som jobber med grensesnitt; konseptutviklere, designere, interaksjonsdesignere, servicedesignere, brukervennlighetseksperter, UX-ere og front end-utviklere.

Punkter som tas opp under kurset:

  • Regler, retningslinjer og standarder – hvordan de blir brukt og hva det er som gjelder
  • Grensesnittets fleksibilitet, responsivitet og universelle utforming
  • Navigering, menyer og logikk
  • Farge og design
  • Tekstens utseende 
  • Forståelig funksjonalitet

Praktisk informasjon

Denne utdanningen kan du delta i på to måter:

Skreddersydd for deg som kunde i dine egne lokaler, med norsk kursleder hvor nøyaktig innhold bestemmes i samråd med kunden

eller

Åpen kurs på svensk for alle som ønsker å delta online, med svenske kursledere.

Dette kurset gjennomføres online. Nettsendingen skjer via Zoom, som innebærer at vi sender bilde av foreleseren, lyd, presentasjon og chat live.

Tekniske forutsetninger

Pris

Offentlig sektor
1 person 3400 kroner per deltaker
2 personer 3300 per person = 6600 kroner
3 personer 3100 per person = 9300 kroner
4 personer 2900 per person = 11600 kroner
5 personer 2700 per person = 13500 + 2500 kroner for ytterligere

Kommersiell sektor
1 person 4700 kroner per deltaker
2 personer 4600 per person = 9200 kroner
3 personer 4400 per person = 13200 kroner
4 personer 4200 per person = 16800 kroner
5 personer 4000 per person = 20000 + 3800 kroner for ytterligere

Representanter fra organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne får 20 % rabatt på de prisene som gjelder offentlig sektor.

For flere enn 5 deltakere, be om tilbud.

Funkas egen dokumentasjon på norsk inngår.
Prisen er eksklusiv moms.

Tid

Kurset er klokken 13.00-16.00.

Velkommen!

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)