Våre oppdrag

Funka utfører konsulenttjenester innen alt som har med universell utforming og brukeropplevelse å gjøre. Men vi får også tillitsoppdrag, forsker og jobber med standardisering. Vi samarbeider ofte med handikappbevegelsen og mange ulike universiteter, fordi vi tror på å dele kunnskap og utvide vår horisont.

Å involvere brukere

Når mennesker med funksjonsnedsettelser er med på å finne nye løsninger, stille krav og testing, blir sluttresultatet bedre for alle. I et nytt forskningsprosjekt skal Funka prøve å bidra til bedre brukerinvolvering.

Bibliotek Värmland i Sverige velger Funka

Biblioteker er bare en av mange viktige offentlige tjenester som må oppfylle kravene I EUs webdirektiv. Bibliotek Värmland i Sverige lot ikke vente på seg med å hente inn ekspertise på universell utforming for å sikre at nettstedet deres fungerer for alle.

Integrert støtte for universell utforming for redaktører

Ved å integrere universell utforming i publiseringssystemene, kan webredaktører publisere tilgjengelig innhold, uten selv å være eksperter på universell utforming. Funka har fått midler til å utvikle bedre maler med integrert universell utforming i EpiServer.

Funka gransker SVT Play

Stadig flere ønsker å få appene sine gransket med tanke på universell utforming. Funka har jobbet med SVT i ulike kanaler i mange år, blant annet gransker vi hvordan SVT Play’s apper lever opp til kravene.

Funka påvirker markedet for publiseringsverktøy

Med finansiering fra EU-parlamentet har vi fått muligheten til å bygge videre på et av våre mest innovative forskningsprosjekter. Denne gangen samarbeider vi med produsenter av publiseringsverktøy i å ta frem integreringsmodeller knyttet til funksjoner for universell utforming.

Når universell utforming er en selvfølge

Mange av våre kunder fokuserer på kravene i loven, men ikke alle. For den svenske organisasjonen, Lærmiddelforfatterne, er det en selvfølge at informasjon skal fungere for alle, selv om denne type organisasjon ikke omfattes av loven i Sverige. Funka re-designer nettstedet til forfattere av læringsmidler med universell utforming i fokus.

Utdanning - universell utforming i reiselivsnæringen

For at alle mennesker, uansett evner og forutsettinger, skal kunne reise og oppleve ting på like vilkår, må reiselivsnæringen få et høyere nivå av universell utforming. Nå er vi i gang med å ta frem et utdanningsopplegg for ledere og ansatte.

Periodiske granskinger er et kvalitetsspørsmål

At kundene kommer tilbake er selvfølgelig alltid hyggelig. Men det er enda bedre når de gjør som Trondheim kommune; å suksessivt forbedre sine grensesnitt forså å sikre at resultatet blir bra ved å la oss teste løsningen mot kravene.

Utdanning - en potensiell bro over det digitale gapet

Sammen med europeiske tjenesteleverandører, universiteter og nettverk, kommer Funka til å ta frem utdanningsmateriell og manualer som skal gi økte IT-ferdigheter til personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Forskningsprosjektet finansieres av EU-kommisjonen.

Funka i et stort EU-prosjekt om smart helse for eldre

Universell utforming, brukersentrering og standardisering er viktige komponenter som Funka bidrar med i prosjektet Gatekeeper. Målet er at eldre skal kunne leve et sunt og selvstendig liv med hjelp av ny teknologi.

Digitale byråer kurses i UX og universell utforming

Daresay er en av mange leverandører som har valgt Funka for å få økt kunnskap om universell utforming. Med praktiske øvelser og gode eksempler kan kursinnholdet skreddersys den enkelte kundes behov og ønsker.

Universelt utformede læremidler

Gjennom opplæring i universell utforming håper NDLA å kunne ta de første skritt mot læremidler som fungerer for alle. Funka bidrar med kompetanse og gode eksempler.

Inkludering gjennom kurs

I et nytt EU-prosjekt skal Funka samarbeide med partnere fra Slovakia og Tsjekkia for å bidra til økt tilgjengelighet for synshemmede.

En selvfølgelig del av IT-utdanningen

I et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt, jobber vi med ledende universiteter for å sikre at fremtidige fagfolk innen web og IT får lært seg universell utforming på nett – umiddelbart.

Funka hjelper nystartet ungdomsorganisasjon i Sverige

Sammen med barn og unge med tale- og språkforstyrrelser, utvikler vi et nytt nettsted med høye krav til universell utforming. Samarbeidet finansieres gjennom prosjektmidler fra Allmänna Arvsfonden, en svensk myndighet som finansierer nyskapende prosjekter rettet mot barn, ungdommer og voksne med funksjonsnedsettelse.

Innlevelsesøvelser for Stockholms kommune

Å teste ut hvordan universell utforming fungerer i praksis, er en effektiv måte å spre kunnskap og bevissthet på. Ved å hele tiden ha inkludering i bakhodet, kan Stockholms kommunen bygge for fremtiden.

Vi er stolte og glade for at Samtrans velger Funka!

Universell utforming er en selvfølge for selskaper som har personer med funksjonsnedsettelser som sin hovedmålgruppe. Ikke minst er dette viktig når det gjelder avanserte bookingsystemer.

Funker fortsatt rådene for funksjonsnedsatte i Sverige?

I en ny rapport undersøker Funka hvordan personer med funksjonsnedsettelser involveres i politiske beslutninger i Skåne fylkeskommune, Sverige. Er de tradisjonelle rådene for funksjonsnedsatte godt nok, eller er det på tide å tenke nytt?

Universitetsutdanning innen universell utforming på nett

Funka, IAAP Nordic og fire nordiske universiteter, undersøker hvordan universell utforming på nett kan bli en del av utdanningsprogrammet ved universiteter i Norden.

Altibox skaper universelt utformet TV-opplevelse

Bredbåndsoperatøren Altibox ønsket en brukervennlig TV-opplevelse for flest mulig av deres kunder, slik at kundene enkelt finner det innholdet som interesserer dem. Altibox ga derfor Funka i oppdrag å ekspertgranske appen og TV-grensesnittet med hensyn til universell utforming.

Funka utvikler verktøy for selvdeklarasjon

Funka har fått i oppdrag å utvikle et selvdeklarasjonsverktøy for tilsynsmyndigheten, Difi. I Norge gjelder lovkrav for universell utforming også selvbetjeningsautomater. Verktøyet skal gjøre det enklere å føre tilsyn av kravene.

Den svenske Myndigheten för tillgängliga medier

I forbindelse med utarbeidelsen av sitt årsregnskap kontaktet den svenske Myndigheten för tillgängliga medier, som har til formål å samvirke til at litteratur blir tilgjengelig for alle, Funka for å få omgjort det omfattende dokumentet til et universelt utformet PDF-format.

Lovdata Pro ekspertgransket for universell utforming

Funka har gjennomført ekspertgransking av Lovdatas nettsted for profesjonelle brukere, Lovdata Pro. Systemet er en kompleks tjeneste som inneholder et bredt spekter av juridiske kilder. Det er et utmerket eksempel på at selv nettsteder med høyt kvalifisert og substansrikt innhold kan være universelt utformet. Vegar Robertsen, juridisk konsulent i Lovdata, forteller om veien mot universell utforming.

Kristinehamn kommune i Sverige satser på brukertester

Den svenske kommunen Kristinehamn har utviklet nytt nettsted og Funka har bidratt med brukertester. Resultatet fra testene har gitt kommunen mange gode tips til endringer på både struktur og innhold.

Gransking av digitale verktøy

Funka skal redegjøre for hvordan digitale verktøy kan brukes for innbyggerdialog i norske kommuner. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har gitt oss oppdraget.

Bedre innlevelsesøvelser med VR-teknologi

I et nyt prosjekt finansiert av Bufdir vil Funka skape virtual reality-filmer med utgangspunkt i brukernes opplevelser som skal simulere hvordan arbeidslivet kan oppleves for mennesker med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Gjennom filmene kan arbeidsgivere få økt forståelse og innsikt til å gjøre arbeidsmiljøet universelt utformet.