Arbeiderpartiet

Funka har gjennomført en minigransking og en ekspertgransking av Arbeiderpartiets nettsted.

Arbeiderpartiet er landets største politiske parti.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.