Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)

Funka gjennomfør ekspertgransking. Funka bidrar med støtte under produksjon. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) deltar på Funkas kurs om universell utforming av PDF-filer.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Hovedoppgaven er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,
 • Analyse

  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.