Barneombudet

Barneombudet skal bygge nytt nettsted. Funka starter med kurs – introduksjon til universell utforming og gir videre støtte under produksjon.

Barneombudet skal være talsperson for barn og unge i Norge. Barneombudet er en statlig institusjon,  og jobber for barns rettigheter på alle områder av samfunnet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,