Bodø kommune

Funka har gjennomført en ekspertgransking på nettstedet til Bodø Kommune. Bodø kommune ønsker å høyne kunnskapsnivået om universell utforming. Derfor leier kommunen inn Funka som kjører kurs i universell utforming og kurs i universelt utformet publisering.

Bykommunen Bodø er fylkeshovedstad i Nordland og Nord-Norges nest største by. Kommunen består for en stor del av landet sør og nord for Saltfjorden og Skjerstadfjorden samt en rekke større og mindre øyer. De fleste av kommunens 47 000 innbyggere bor i Bodø by.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Universelt utformet publisering

   Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Du som nettredaktør har et stort ansvar for nettstedets universelle utforming.
 • Analyse

  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.